Váš program se nepodařilo aktualizovat.
Přidat do programu

Po stopách Emy Destinnové

  • Cyklistické Cyklistické
  • Poznávací Poznávací
  • Školní výlety Školní výlety

Toulky malebnou třeboňskou krajinou nerozlučně spjatou se světoznámou českou operní pěvkyní Emou Destinnovou, která si zdejší kraj zamilovala. Na zámku ve Stráži nad Nežárkou, kde žila v letech 1914-1930 nacházela své štěstí, inspiraci, ale také útočiště. Polohu zámku na řece Nežárce a v blízkosti Nové řeky využívala k uspokojení své velké záliby – rybaření. Kdo ví, jak dojatě by dnes ocenila, že dodnes lidé přicházejí s květinou na břeh Nové řeky k pomníčku nesoucí epitaf, který si Ema tehdy sama napsala.

Kudy kam a zajímavá místa na trase

Trasa je dlouhá 44 km a vede nenáročným rovinatým terénem po asfaltových i lesních nezpevněných cestách.

Trasu začínáme v Třeboni. Výchozím bodem je železniční stanice Třeboň Lázně. Odtud se vydáváme po žluté turistické značce, přejedeme železnici a krátce na to opatrně silnici I. třídy k rozcestí „U Mlýnské stoky“ (3,2 km). Odtud jedeme dál po žluté, převedeme kolo přes lávku přes řeku Lužnici a dorazíme k rozcestí „Novořecká bašta“. Zde se vydáme vlevo a po červené značce kopírující Novořeckou hráz se staletými duby míříme ke Stříbřeckému mostu (4,3 km).

Budeme-li pokračovat cca 300 m dál rovně, dorazíme ke kamennému pomníku Emy Destinnové s epitafem. Je postaven u břehu Nové řeky – v místech, kde Ema ráda rybařila. Opodál stojí památný dub, do jehož kůry jsou zasazeny obrázky pěvkyně.

Přejedeme Stříbřecký most a míříme po CT1035 do Stříbřce (možnost občerstvení). Zde CT 1035 opustíme a téměř na konci obce (5 km od Stříbřeckého mostu) odbočíme doleva na cestu, která nás dovede přes obec Pístina (vesnická památková zóna; 2,6 km) až do Stráže nad Nežárkou (možnost občerstvení) k baroknímu zámku (6 km).  

Na zámku ve Stráži, kde Ema Destinnová dlouhé roky žila, si můžeme vybrat z několika prohlídkových okruhů a zhlédnout i nejucelenější a nejrozsáhlejší muzejní expozici, která nás seznámí s životem a celoživotním dílem této slavné operní pěvkyně.

Od turistického rozcestníku u zámku se vydáváme po cyklostezce „Nežárka“ přes Šimanov (3,3 km) na Jemčinu (2,8 km). Zde si můžeme prohlédnout barokní zámek Jemčina, zasazený v kouzelném prostředí rybníků a lesů na okraji rozlehlé Černické obory. Zámek se proslavil zejména na přelomu 18. a 19. století jako místo pro konání velkých parforsních honů, na něž se sjíždělo panstvo ze všech koutů habsburské monarchie.

Z Jemčiny se vydáváme po CT1034 do Novosedel nad Nežárkou k turistickému rozcestníku (3,6 km). Od rozcestníku pokračujeme rovně (modrá turist. značka), avšak po 1 km odbočíme z modré vlevo na neznačenou cestu, po dalších 200 m vpravo a lesní cestou dorazíme po 1 km do Hodějova. Překročíme silnici 1. třídy a pokračujeme lesem (celou dobu po asfaltce) směrem ke Stříbřeckému mostu k turistickému rozcestníku „Trávničný rybník“ (3,5 km). Zde neuhýbáme na červenou značku, ale pokračujeme rovně do Vitmanova (1,7 km) a až zde uhýbáme doleva a po hrázi rybníka Nový Vdovec dorazíme na Holičky (1,7 km). V Holičkách se napojíme na červenou značku, která nás dovede zpět do Třeboně k železniční stanici (4,6 km).

Zpět