Přidat do programu

Přes památky do pohádky na Červenou Lhotu

  • Cyklistické Cyklistické
  • Aktivní Aktivní
  • Poznávací Poznávací
  • Rodinné Rodinné

Cyklookruh o délce necelých 48 km vás provede jihočeskými vesničkami s řadou architektonických památek k pohádkovému zámku Červená Lhota, jehož prostředí se stalo oblíbeným místem filmařů a dějištěm mnoha českých pohádek.

Kudy kam a zajímavá místa na trase

Trasa okruhu vychází z města Jindřichův Hradec severním směrem (žlutá turistická značka), křižuje páteřní cyklocestu Nežárka a okrajem Dolního Skrýchova pokračuje do obce Dolní Radouň. Dále trasa pokračuje po silnici III. třídy přes obec Kostelní Radouň a Okrouhlá Radouň do obce Horní Radouň. Zde se trasa napojuje na CT1239 a míří do obce Světce, kde odbočuje stále v souběhu s CT1239 na místní komunikaci, která nás zavede do centra obce Deštná. Na náměstí v obci Deštná u rozcestníku cyklotras opustíme CT1239 a pokračujeme po CT1182 k zámku Červená Lhota

Renesanční zámek vás upoutá především svou nezaměnitelnou polohou uprostřed vody. Jeho malebný odraz se zrcadlí na hladině rybníka ze všech stran. S pevninou jej spojuje kamenný most. Dnešní novorenesanční tvář dostal zámek až počátkem 20. století. Jeho předchůdcem byla původně tvrz stojící na skalnatém břehu potoka, později přestavěná na renesanční zámek obklopený již vodami nového rybníka. Pohádkový vzhled zámku doplňují i cenné historické interiéry. Při návštěvě zámku si můžete zapůjčit loďku a vychutnat si pohled na zámek z vodní hladiny nebo se vydat na příjemnou procházku pěšinou kolem rybníka.

Po návštěvě zámku se vydáme po CT32 do obce Pluhův Žďár a dále do obce Studnice. Zde na návsi opustíme CT32 a pokračujeme dále po CT1148 po silnici do obce Velký Ratmírov. Zde odbočením vpravo opustíme CT1148 a dál pokračujeme po účelové komunikaci s nezpevněným povrchem, překročíme železniční trať, následně silnici I. třídy a míříme ke kostelu Svatá Barbora. U kostela se napojíme na červenou turistickou značku a po ní přes Rýdův kopec a obec Děbolín míříme zpět do Jindřichova Hradce.

Další zajímavá místa na trase:

Kostelní Radouň – Raduna magna – listina z roku 1296, která přináší první doklad o Kostelní Radouni. Dominantou obce je kostel zasvěcený svatému Vítu. Významnou chráněnou památkou je kamenná socha svatého Jana Nepomuckého, která byla postavena v roce 1771. Další památkou je socha ženy umístěné v chrámové lodi kostela.

Deštná – První zmínka o Deštné pochází z roku 1294 z darovací listiny Oldřicha z Hradce. Původní název tohoto malého městečka byl Deštenské Vrchy. V roce 1599 byl objeven nad Deštnou zázračný pramen minerální vody a roku 1602 nad ním vystavěn kostelík sv. Jana Křtitele. V době rekatolizace země se zde konaly poutě za velké účasti lidu, což založilo slávu deštenských lázní vybudovaných v průběhu 17. století. K zajímavostem Deštné patří např. Kostel sv. Ottona a renesanční fara, poutní kaple sv. Jana Křtitele ze 17. století, navštívit můžete např. Provaznické muzeum Karla Klika či Letecké muzeum. 13.3. EDIT - MUZEA JSOU DOČASNĚ UZAVŘENA

Pluhův Žďár – První zmínka o obci, resp. tvrzi, pochází z roku 1267. Majitelem byl tehdy Pluh z Rabštejna, odkud pochází název obce. K zajímavostem patří zdejší zámek, který je v současné době rekonstruován do barokní podoby z 18. stol., a protější kostel Narození Panny Marie z r. 1717.

Rýdův kopec Rozhledna Rýdův kopec se nachází za obcí Děbolín. Rozhledna o celkové výšce 33 m stojí v nadmořské výšce 551,5 m n. m. a je dominantou širokého okolí. Vyhlídková terase je umístěna ve výšce 24 m. Architektonické a konstrukční řešení rozhledny je založeno na ideji trigonometrických bodů, které polohopisně a výškopisně měří volnou krajinu.

Zpět