Přidat do programu

Jindrovou stezkou za rybníky

  • Cyklistické Cyklistické
  • Aktivní Aktivní
  • Rodinné Rodinné

Cyklovýlet je vázaný na údolí Hamerského potoka. Potok v této oblasti vymodeloval jednak úzký skalnatý kaňon, tak i širokou údolní nivu. Jindrova naučná stezka vypráví příběh o potoku samotném, o obyvatelích z jeho okolí a všechny informační panely jsou doplněny dětskou částí určenou pro děti předškolního a mladšího školního věku. Celková délka trasy je 41 km.

Kudy kam a zajímavá místa na trase

Trasa vychází z Jindřichova Hradce, zpočátku vede v souběhu s CT1113 až do obce Jindřiš, kde se od ní odklání a sleduje pro změnu červenou linii pěší Jindrovy naučné stezky. U zříceniny Vítkova hrádku Jindrovu stezku opouští a vrací se k CT1113, kterou sleduje do Malého Ratmírova.

  • Ratmírovský rybník je jedním z nejstarších na Jindřichohradecku. Založen byl zřejmě již ve 13. století. Dnes se jedná o oblíbenou rekreační oblast, oblíbené místo ke koupání i rybaření. Samozřejmostí je možnost občerstvení

Trasa dále pokračuje po CT113 do obce Vlčice, kde ji s konečnou platností opouští a přechází na trasu CT1115 a po ní do Střížovic. Trasa dále pokračuje ze Střížovic po účelové komunikaci k viaduktu Jindřichohradecké úzkokolejky u obce Lomy, kde se napojuje na CT1119, po níž a následně v souběhu ještě s CT1241 až do Kunějova.

  • Poblíž Kunějova se nachází Bílá skála – 4 m vysoký skalní útvar zakončující křemennou žílu, a západně od vesnice se v lesích nachází Kamenný stůl – pravděpodobně tzv. megalit.

Z Kunějova již trasa pokračuje pouze v souběhu s CT1241 přes hráz Kačležského rybníka do obce Kačlehy a dále směrem na Hrutkov.

  • Kačležský rybník je jedním z nejvýchodněji a nejvýše položených jihočeských rybníků. Založen byl v r. 1544, poslední úpravy prováděl J. Krčín z Jelčan těsně předtím, než se pustil do výstavby Rožmberka. Společně se sousedícím Krvavým rybníkem tvoří přírodní park, jehož smyslem je zachování přírodních a krajinotvorných hodnot – zejm. ochrana hnízdišť a shromažďišť ptactva. Můžete zde zahlédnout vydru i orla mořského, jednoho z deseti párů v České republice.

Těsně před Hrutkovem opustíme CT1241 odbočením vpravo, čímž objedeme Otínský rybník z východní strany a do Otína vjedeme podél toku Řečičky. V Otíně se opět napojíme na CT1241, která vás přivede zpět do Jindřichova Hradce.

Zpět