Přidat do programu

Kolem Vltavy do "Koutů" a Blanského lesa

  • Cyklistické Cyklistické
  • Aktivní Aktivní
  • Školní výlety Školní výlety
  • Rodinné Rodinné

Celodenní cykloturistický výlet, za známými i zcela neznámými zajímavostmi a památkami, je okruh po obou březích Vltavy mezi Boršovem n/ Vltavou a Zlatou Korunou. Výlet je určen nejen pro poznání řady místních unikátních památek, přírody a krajiny, kolem nejkrásnějšího úseku řeky Vltavy, ale pro všechny, kteří mají rádi pohyb a pobyt v přírodě.
Na trase potkáte památky známé, jako je národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna nebo hrad Dívčí Kámen, ale i prakticky neznámé jako na např. území tzv. Koutů.

Kouty je příznačný místní název pro zajímavý kraj pod Věncovou horou, na pravém břehu Vltavy, mezi Kamenným Újezdem a Zlatou Korunou, který je sevřený z jedné strany kaňonem Vltavy a z druhé strany hlavní silnicí České Budějovice – Český Krumlov. V oblasti nalezneme neobyčejnou koncentraci památek pozdně středověké venkovské architektury. V sedmi starobylých menších vsích tu najdeme řadu ještě goticko – renesančních usedlostí – dvorců z 15-16. století, mnohdy připomínající tvrze. Začínají Rančicemi a končí Štěkří s renesanční tvrzí. Mimo trasu pak ještě leží obec Chlumec a osada Krnín se dvěma unikátními dvorci. Kulturní krajina v podobě, v jaké se zde vytvořila nejpozději v období pozdního středověku, se stala základem pozdějšího vývoje, pokračujícího patrně bez větších výkyvů až do dnešních dnů. Zde si zažijete autentický Jihočeský venkov.

Informace o trase

Okruh: Kamenný Újezd-Rančice-Opalice-Záluží-Štěkře-Zlatá Koruna-Plešovice-Třísov-hrad Dívčí Kámen-Holubov-Vrábče-Boršov nad Vltavou-Kamenný Újezd.
Trasa okruhu je dlouhá cca 39 km převážně po stávajících cyklotrasách a silnicích 3 třídy a z Boršova do Zlaté Koruny vede po mezinárodní cyklotrase 7 Greenway RD, Vltavská.

Zastavení a zajímavosti na trase

• Kamenný Újezd – obec připomínaná již ve 13. století, cca 2.300 obyvatel. Největší památkou je původně gotický, barokně přestavěný kostel Všech svatých a zbytky koněspřežky. Řada restaurací, rekreační rybník Štilec s kempem.

• Rančice  - selské lidové usedlosti, památkově chráněn je špýchar a stodola z r. 1780 v čp. 3.

• Opalice - unikátní soubor výstavné ještě goticko-renesanční zděné architektury. Hlavně dvojice usedlostí čp. 10 a 11, s patrovou kamennou sýpkou, špýcharový dům čp. 11 nebo usedlosti čp. 1a čp 5. Na okraji osady chráněné torzo duté Opalické lípy, kde se podle pověsti ukryli mniši pronásledovaní husity.

• Radostice  - jsou nejmenší osadou teto oblasti. Jedná se hlavně o areál svobodnického dvorce z 16. století.

• Čertyně - asi nejzajímavější vesnice této oblasti. Její jádro bylo v roce 1990 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Zachoval se např. zajímavý areál bývalého dvorce, později rozděleného na dvě usedlosti. Dnes jej připomínají dva klenuté pozdně gotické vjezdy s lomenými oblouky v čp. 10. Ve stavení čp. 11 stojí starobylá sýpka, štít usedlosti čp. 2 má renesanční prvky, zajímavá je též usedlost čp. 3.

• Záluží – osada, zachována řada lidových stavení, a gotická Boží muka.  U obce pomník amerického pilota. Na ostrožně nad řekou zbytky hradiště ze starší doby bronzové a hradištní.

• Štěkře – osada s řadou zajímavých kamenných usedlostí. Tvrz čp. 1, je mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury z 16. a 17. století. Gotická sloupková boží muka u silnice na jižní okraji vsi z druhé poloviny 16. století.

• Zlatá Koruna  - obec a klášter. Cisterciátský klášter byl založen roku 1263 králem Přemyslem Otakarem II.  Je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Od roku 1995 je prohlášen Národní kulturní památkou. V obci řada restaurací, možností ubytování, vodácké kempy, půjčovny lodí, kol atd.

• Plešovice – osad s řadou usedlostí lidové architektury čp. 4, 9 a 27, kaple Korunování Panny Marie. Na východním svahu kopce Jiříčkův vrch se rozkládá známý granulitový lom.

• Třísov -  osada, keltské oppidum Třísov – strategické keltské opevněné hradiště z 2-1. století př. n. l. o rozloze 26 ha. Zachovány zbytky mohutného opevnění s prvky, které nemají u nás obdobu, archeologická památka.  Nad obcí malé přírodní koupaliště.

• Dívčí Kámen  - monumentální romantická zřícenina rožmberského hradu na skále nad soutokem Křemežského potoka a Vltavy.

• Romantické údolí Křemžského potoka, naučná stezka, přírodní rezervace Holubovské hadce, bývalý Třísovský hamr s restaurací.

• Holubov, rozcestí Adolfov  - bývalá železářská  huť. V Holubově několik restaurací, informační středisko, železniční stanice. Východiště na Kleť.

• Vrábče zastávka – železniční zastávka, restaurace.

• Vrábče – obec, cca 660 obyvatel. První písemná zmínka o vsi je z roku 1379. Kaple sv. Václava, pseudogotická z let 1935 až 1936.

• Boršov n/Vltavou - obec, cca 1500 obyvatel.  První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1261. Farní kostel sv. Jakuba Většího, původně gotický. Vodácké centrum, končí zde vodácky nejfrekventovanější úsek Vltavy. Několik restaurací, kemp. Pozůstatky zaniklého hradu z poloviny 13. století nad levým břehem Vltavy a pomník amerického pilota. Železniční stanice, končí zde i budějovická MHD.

• Zátkův mlýn – bývalý mlýn, dnes známé Těstárny Zátka

• Zpět Kamenný Újezd

Zpět