Přidat do programu

Na Zlatý potok a hrad Osule

  • Cyklistické Cyklistické
  • Aktivní Aktivní
  • Rodinné Rodinné

Výlet do turisticky málo známé, ale půvabné krajiny šumavského podhůří, mezi městy Netolice a Prachatice, která oplývá množstvím přírodních, historických památek a staveb lidové architektury. Navštívit tu můžete například, rožmberský zámek Kratochvíle, unikátní vesnickou památkovou zónu Vitějovice, mohutnou zříceninu hradu Osule nebo romantický kaňon Zlatého potoka, kde prý straší.

Trasa: Netolice – Kratochvíle – Žitná – Obora – Hracholusky – Vitějovice - Zlatý potok – Kralovice – Vrbice – Hoříkovice - Třebanice – Hradce - Hrbov – Netolice

Okruh je asi 40 km dlouhý a vede převážně po stávajících cyklotrasách, po místních komunikacích a silnicích III. třídy, středně kopcovitým terénem. Leták s mapou je v dispozici v muzeu a infocentru v Netolicích.

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Zámek Kratochvíle - renesanční rožmberský lovecký letohrádek z roku 1585, národní kulturní památka, nová expozice Renesance renesance.

2. Žitná - osada, zachovány stavby selského baroka, novogotická kaple, kovárna z r. 1857 a dřevěná stodola se šindelovou střechou, bývalý schwarzenberský dvůr z roku 1909 s jízdárnou

3. Obora - osada tvořená pásem samot po okraji bývalé rožmberské tzv. netolické obory. Vznikla ke konci 16. století přesídlením obyvatel z původních vesnic zrušených v souvislosti s budováním obory. Mívala největší katastrální území v Čechách.

4. Hracholusky - první písemná zmínka z roku 1334, zachována řada lidových staveb selského baroka, statek č. p. 31 z roku 1846 je kulturní památkou

5. Vítějovice - unikátní vesnická památková zóna na březích Zlatého potoka. První písemná zmínka z roku 1283. Barokní kostel sv. Markéty dům č. p. 4 je nejstarší obytný srub v Čechách (dřevo datováno 1491), barokní Bürgerův mlýn je kulturní památkou. Na Vítějovické křižovatce dva pomníky setkání pěti armád v roce 1945.

6. Osule - zřícenina nedostavěného gotického hradu, výhledy na Šumavu

7. Údolí Zlatého potoka - romantické divoké kaňonovité lesní údolí, barokní kamenný most pod Kralovicemi. Zlatý potok je nejdelší přítok řeky Blanice (35,5 km), pramení na Rohanovském vrchu v Libínské hornatině.

8. Forkův mlýn - původně z 16. století, technická památka mlýnice 18. století

9. Kralovice - horská osada, přírodní rezervace Kralovické louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin

10. Vrbice - osada horského typu, zachovány stavby lidové architektury, v horní části unikátní roubenka. Zajímavostí je i druhý, "zázračný" zvon na návesní kapličce, sloužící k ochraně proti krupobití.

11. Třebanice - osada, zachovány stavby selského baroka, Třebanický mlýn se zachovaným mlecím zařízením

12. Velký Hrádeček - na vrcholu pravěké hradiště z pozdní doby halštatské (6. st. př. n. l.), zachován je dvojitý val. Kaňon potoka Melhutky je chráněná přírodní památka

13. Hrbov - osada, zachována řada staveb lidové architektury. Hospoda U pivního dědka. 

14. Podroužek - největší rybník v tzv. netolické soustavě (30 ha), na břehu známý autocamp. Pod hrází rybníka je Podroužský mlýn

Více na propagačním letáku ke stažení zde a mapka zde.

Výlet je součástí projektu Kolem kolem Netolic.

Zpět