Od ovocných sadů k zlatonosným Svobodným horám

Od chelčických ovocných sadů, překrásnou bavorovskou pahorkatinou, kolem „zlatonosné“ Svobodné hory.

„Naučná stezka Stožice", vybudovaná v roce 2007, vede okolím obcí Stožice, Křepice, Vodňanské Svobodné Hory a Chelčice, od známých chelčických ovocných sadů, překrásnou bavorovskou pahorkatinou, kolem „zlatonosné“ Svobodné hory.

Informace o trase 

Celková trasa měří přibližně 8 km, vede po zpevněných a prašných místních komunikací, stejně tak po lesních cestách, je dostatečně značena směrovkami s vyznačeným symbolem „naučná stezka" a s vyznačením vzdáleností mezi osadami. Naučná stezka je osazena informačními panely, které seznamují s některými zajímavostmi osad, faunou a flórou, ovocnářstvím zdejší oblasti, geografií apod.

Kromě klidu autentického jihočeského venkova a malebné krajiny šumavského podhůří, tu můžete například zažít například, po výstupu na Svobodnou horu (640 m n. m.) krásný výhled na Šumavu nebo tu objevit i zbytky středověkého dolování zlata. Podle pověsti je tu prý někde i ukrytý poklad.

Malé odbočky si můžete udělat z rozcestí u kapličky sv. Linharta k židovskému hřbitovu u Pražáku nebo z Libějovických Svobodných Hor do lesa na vrchu Holička k soše sv. Jiří.

Na stezku je možno navázat nejen z obce Stožice, ale i z jiných směrů, např. od Chelčic, Bavorova, Pražáku apod. Vydat se na ni můžete pěšky i na kole.

 

Trasa na interaktivní mapě zde  - linie - cyklovýlety - Naučná stezka Stožice.

Výlet je součástí projektu Kolem kolem Netolic.

Reportáž Českého rozhlasu „Po místech jihočeské zlaté horečky provází naučná stezka ze Stožic a Křepic“ zde.