Podkletím na kole za přírodou a památkami Blanského lesa.

Okruh nádhernou přírodou nejmladší CHKO Blanský les a nejvýznamnější památky regionu Podkletí.

Křemže – Brloh – Krásetín – Zlatá Koruna – Třísov – Dívčí Kámen – Holubov – zpět Křemže 

Na tomto celodenním cykloturistickém výletě poznáte unikátní přírodu zachované krajiny nejmladší Chráněné krajinné oblasti v ČR- Blanský les a nejvýznamnější památky regionu Podkletí. K těm patří mimo jiné i klášter Zlatá Koruna, hrad Dívčí Kámen nebo keltské oppidum Třísov. Trasa vede z velké části lesy po úpatích a po svazích hory Kletě až do údolí řeky Vltavy. Jako místo zahájení výletu doporučujeme obec Křemže, kde je možnost dobrého parkování a řada možností občerstvení anebo stravy. Výlet je možné si zpestřit výstupem na horu Kleť, ať již pěšky, na kole, nebo lanovkou z Krásetína, kterou si případně můžete i vyvést na horu kola a užít si pak dlouhý sjezd dolů. Lanovka je dlouhá 1792 m, převýšení má 383 m. Cesta na vrchol Kleti trvá cca 15 min. Pokud necháte kolo dole, zpátky můžete sjet na zapůjčené koloběžce.

Hora Kleť (1083,2 m n. m.) je nejvyšší horou Blanského lesa.  Patří k nejvýznamnějším turistickým cílům nejen v Turistické oblasti PodKletí. Viditelná je ze značné části jižních Čech, jako táhlý hřeben s typickou siluetou známé rozhledny a televizního vysílače. Každoročně ji navštíví desetitisíce turistů. Zažít tu můžete překrásný výhled z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách, a když budete mít štěstí, uvidíte i vzdálené štíty Alp. Kromě rozhledny je v létě otevřena pro veřejnost i světoznámá observatoř. Na vrcholu je možnost občerstvení s domáckou stravou v Tereziině chatě.

Popis trasy

Délka okruhu 54 km, středně náročná
Převažující povrch zpevněný povrch - asfalt. 
Komunikace místní, lesní a III. třídy, pouze po stávajících značených cyklotrasách. 
Časová náročnost bez návštěvy kulturních památek (hrad Dívčí Kámen, klášter Zlatá Koruna) – 5 hodin. 
Celý úsek z Rohů až do Zlaté Koruny, cca 17 km, vede rozsáhlým zalesněným masivem hory Kleť
Občerstvení na trase: Křemže, Chlum, Brloh, Krásetín, Zlatá Koruna, Třísov, Třísovský hamr, Holubov.

Zastavení na trase

 1. Městys Křemže - centrum oblasti. Na místě původního hradu stojí radnice s restaurací. Novogotický kostel sv. archanděla Michaela, původně z 13. stol.  
 2. Chlum – osada, na místě hospodářského dvora čp. 1. stála od 13. století tvrz, dnes penzion, jízdárna, agroturistika.
 3. Rojšín (VPZ)– řada staveb selského baroka, na návsi kaple Sv. Kříže z 19. stol.  
 4. Brloh - největší památkou je kostel sv. Šimona a Judy založený kolem roku 1340. V okolí nedostavěný klášter a zbytky hradu v Kuklově.
 5. Jánské Údolí  - malebná osada s řadou roztroušených samot. Nedaleko přírodní rezervace Malá skála a Ptačí stěna se skalními útvary.
 6. Rohy – roztroušená osada na svazích rozsoch hory Kleť – v nadmořské výšce 752 m. Místo dalekého rozhledu a lyžařská sjezdovka.
 7. Horní Moučka – rozcestí, hájovna, rekreační zařízení, lyžařský vlek, přírodní památka Horní luka.
 8. Krásetín – v části Vyhlídka je dolní stanice lanovky na Kleť s parkovištěm.
 9.  Zlatá Koruna (NKP) - cisterciácký klášter z r. 1263, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.
 10. Plešovice – usedlosti lidové architektury, kaple Korunování Panny Marie.
 11. Třísov - Keltské oppidum (NKP), keltské hradiště z 2-1. století př. n. l., rozloha  26 ha.
 12. Dívčí Kámen  - romantická zřícenina rožmberského hradu na skále nad soutokem Křemežského potoka a Vltavy. Otevřeno celoročně.
 13. Údolí Křemžského potoka, naučná stezka, PR Holubovské hadce, bývalý Třísovský hamr s restaurací.
 14. Holubov  - obec s informačním centrem, několik restaurací, koupaliště, železniční stanice. Turistické východiště na Kleť a Dívčí Kámen.