Přidat do programu

Výšlap z Písku na tajemný Mehelník

  • Cyklistické Cyklistické
  • Pěší turistika Pěší turistika
  • Aktivní Aktivní
  • Poznávací Poznávací

Tras, kterými se lze zdolat horu Mehelník je celá řada, ale doporučujeme tuto poměrně zajímavou trasu.

  • Od penzionu Na Ptáčkovně (startovací bod) vedle upohodlná cesta vzhůru do lesů na rozcestí U Honzíčka (1 km). Dále jvystoupat po místní naučné stezce na rozcestí Nad Provazci (1 km) a poté dojíti 0,5 km k chatě V Živci. Stále po zeleně značené místní stezce jpokračovat na Nové sedlo (1 km) a Velkou Brašnu (2,5 km), odkud už to byl jen 1 km na Velký Mehelník, tajemstvím opředený lesnatý kopec s pravěkou historií, pěknými skalkami a bohužel téměř vyschlou studánkou kousek pod vrcholem.
  • Na dalším kilometru můžete sestoupit K Jezírkům a pokračovat po neznačené silničce vpravo asi 1,5 km k Dobré vodě, zde se ůžete krásně osvěžit u osvědčené studánky. s pitnou vodou. Tatáž lesní silnička, po níž si sem přijíždějí pro vodu obyvatelé chatové osady, vás dovede zpátky do Písku: nejdříve ven z lesa a poté jeho okrajem kolem moderního naučného areálu přes Flekačky až na rozcestí Na Trubách.
Zpět