Poutní stezkou Toulavy

Pouť mezi třemi slavnými sakrálními památkami - Klokoty, Milevsko, Bechyně.

Vydejte se na pouť mezi třemi slavnými sakrálními památkami. Objevíte honosné baroko v Klokotech, starobylou románskou baziliku v Klášteře Milevsko i gotický skvost v klášteře v Bechyni.

Jak se stát poutníkem:

Poutníkem se stáváte, pokud do některého ze tří poutních cílů (Klokoty, Klášter Bechyně, Klášter Milevsko) doputujete pěšky minimálně 15 km. Ve vašem diáři, notýsku, cancáku, turistickém deníku,… musí být razítko kostela, farnosti nebo infocentra vzdáleného minimálně 15km.

Pokud jste šli pěšky a prokážete se v jednom ze tří cílů tímto razítkem, dostane certifikát poutníka. Pokud jdete delší cestu - každý den si vyžádejte jedno razítko. Vyrazit můžete samozřejmě i z jednoho ze tří slavných sakrálních míst a udělat si okruh.

Každý poutník bude umístěn na seznam poutníků a bude na něho pamatováno v modlitbách a při mši svaté.

VYDEJTE SE NA VELKOU POUŤ A NAVŠTIVTE VŠECHNY TŘI POUTNÍ CÍLE – DOSTANETE ZLATÝ CERTIFIKÁT POUTNÍKA TOULAVOU.