Po stopách lázeňství z Úsilného do Libníče

Ochutnejte živou vodu v Úsilném a procházkou se vydejte se do bývalé lázeňské obce Libníč.

Zavítejte do obce Úsilné a navštivte bývalou odvodňovací Eliášovu dědičnou štolu, která je dnes přístupná veřejnosti v úseku 350 m mezi Úsilným a vodárenskou šachtou u silnice Hůry - Úsilné. Nezapomeňte se zastavit u bronzové kašny s oslem a dvěma bizarními tvory, z nichž prýští lahodná minerální voda z Eliášovy štoly. V obci budete mít rovněž možnost vidět několik staveb ve stylu jihočeského selského baroka, zajímavé jsou především štíty s velkými volutami: nejpozoruhodnější je statek čp. 1 "U Sukdolů", údajně s největšími volutami v kraji, a čp. 9 "U Prokšů".

Poté se vydejte do necelých 6 km vzdálené obce Libníč, kde byly v r. 1681 zjištěny léčivé účinky zdejšího pramenu sirnato - železité vody. Na místě pramenu nechal roku 1691 kníže postavit dřevěnou lázeňskou budovu a dřevěnou kapli. Za knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu byla postavena stavitelem Pavlem Ingnácem Bayerem další barokní lázeňská budova.

Na konci 18. století se v lázních léčilo dle dochovaných pramenů více jak 100 hostů ročně. Provoz lázní trval 200 let. Ukončen byl zánikem tohoto pramene léčivé vody, což bylo přisuzováno důlní činnosti při těžbě stříbra. Na díkuvzdání za výskyt léčivého pramene byla r. 1714 u lázeňské budovy vystavěna votivní kaple, později přestavěná na kostel.