Přidat do programu

Rozmarné léto ve Veselí nad Lužnicí

  • Filmové Filmové

Rozmarné léto (1967, režie Jiří Menzel)


Filmová místa: město Veselí nad Lužnicí, soutok Lužnice a Bechyňského potoka, kostel, fara

Stručný děj
Lázeňské městečko Krokovy Vary. Plovárna na řece Orši je místem setkání tří přátel: lázeňského mistra, majora a abbého, kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta v přátelském hašteření. Jednoho dne mezi ně zavítá potulný komediant Arnoštek a jeho půvabná společnice Anna.

Hrají: Rudolf Hrušínský (lázeňský Antonín Důra), Míla Myslíková (Kateřina, jeho žena), Vlastimil Brodský (major), František Řehák (abbé), Jana Prchalová-Preissová (tanečnice Anna), Jiří Menzel
(kouzelník Arnoštek), Bohuš Záhorský (stařík) aj.

Perlička z natáčení
Častými hosty herci byli U Nováků ve vsi Žíšov. Hospodu, která zanikla na podzim roku 1968 po okupačním příchodu Rusů, tam vedla vdova se dvěma dcerami. Jedna z dcer Anna Kodadová si vše vybavuje. „Herců a fi lmařů byla plná hospoda. Nejraději si zalezli do místnosti vzadu za výčepem. Pan Hrušínský sedával u stolku hned za dveřmi, kde byla dvě místa. Vždycky sám. Objednával si nejčastěji vajíčka,“ řekla Anna Kodadová.

Co navštívit
Prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí, výlet do lokality Na Špici, kde stály říční lázně Antonína Důry. Sejde se tam k řece Lužnici od obce Žíšov. Místo je dobře viditelné i z mostu na obchvatu Veselí. Řeka je dnes mnohem širší než ve fi lmu, neboť byla vyčištěna po povodních 2002.

Zpět