Přidat do programu

Dlouhá Stropnice kaple Panny Marie Lurdské - stálá výstava

  • Poznávací Poznávací

Jižní Čechy, Stropnicko - Kaple Panny Marie Lurdské je opět přístupná veřejnosti
V malebné novohradské krajině v obci Dlouhá Stropnice, u silnice č. 15423 vedoucí na nedaleký česko-rakouský hraniční přechod Šejby-Harbach, stojí od roku 1903 kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské.
Dlouhá desetiletí se zde nekonaly žádné bohoslužby a kaple pomalu chátrala. Až v letech 2018 – 2019 se podařilo zajistit zrestaurování dochované výzdoby a celkovou rekonstrukci, díky které se zastavila postupná devastace stavby. Opravy interíéru a úpravy okolí kaple umožnily v srpnu 2019 otevření dvojjazyčné stálé výstavy zaměřené na zásadní události života hornostropnického regionu v letech 1900 – 1970: Společné kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí.
Prostřednictvím ukázek z farních kronik nechává výstava nahlédnout do historie regionu, ve kterém žilo do konce 2. světové války převážně německy hovořící obyvatelstvo, seznámí i s významnou osobností místního rodáka a významného sociálního demokrata Wenzela Jaksche, odhalí osudy místní židovské populace, která byla součástí společenského života v předválečném Československu, a zmíní osidlování pohraničí a jeho poválečný vývoj.
Součástí výstavy jsou letecké snímky osad z padesátých let minulého století, které lze porovnat se snímky současnými. Návštěvník se zde rovněž seznámí s historií státního znaku i místními pověstmi. Panely na stěnách kaple současně informují o společných projektech a turistických cílech obcí Horní Stropnice a rakouského Harbachu a jejich okolí.
Pro nejmenší je přípraven dětský koutek s omalovánkami, pro mládež i dospělé multimediální kiosek nabízející zábavné hry a další historické informace a fotografie.
Otevírací doba: květen – září denně 9 – 17 h, duben a říjen soboty, neděle a svátky 9 – 17 h listopad – březen po telefonické domluvě (+00420 386 327 122) Vstupné do kaple se neplatí.

Zpět