Přidat do programu

Příroda kolem nás

 • Poznávací Poznávací
 • Rodinné Rodinné

Šumava a Pošumaví nabízí návštěvníkům nepřebernou možnost trávení volného času v přírodě, v prostředí stavěkého pralesa, třpytících se jezer, lesů plných borůvek a hub, obilných, makových i bramborových polí, parků a přírodnich zahrad... je jen na návštěvnících, kam se nechají zavést a kde je to jejich srdci bližší.

Přírodní zahrady

Zahrady „přírodě blízské“, v nichž se hospodaří bez chemie, ve spolupráci s divokými rostlinami a živočichy. Jde vlastně o takové malé přírodní rezervace, které: nabízí životní prostor živočichům, kterým ubývají úkryty v krajině

 • produkuje čerstvé a zdravé potraviny bez chemie
 • umožňuje celé rodině relaxovat, setkávat se a tvořit
 • je esteticky krásná a pestrá s množstvím různých stanovišť
 • je místem pozorování, poznávání a učení se přírodním procesů

Arboretum

Je jakousi „sbírkou živých dřevin“ resp. zvláštní botanickou zahradou, která a je v podobě parku přístupná veřejnosti nebo je arboretum založeno jako lesní porost a slouží k výzkumným účelům.
Hlavní důraz je v arboretu kladen především na přesný původ rostlin, jejich evidenci, sledování a vyhodnocování. Arboreta jsou rozšířená i při různých odborných školách, kde slouží jako didaktickápomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.

Prales

Prales nebo také původní les je člověkem v podstatě „neovlivněný les“. Druhová skladba pralesa a jeho prostorová struktura odpovídají přirozenému stavu a poměrům stanoviště, kde se nachází.
Za „původní les - prales“ lze označit i lesy, které byly v minulosti částečně člověkem ovlivněny, ovšem zásah neměl vliv na vybočení z přirozeného směru vývoje a stopy takového zásahu nejsou
již dávno patrné.

 

Tipy na trase

Přírodní zahrady
V rámci Šumavy a Pošumaví je možno navštívit takzvané „Ukázkové přírodní zahrady“, kterými Vás po domluvě jejich majitelé rádi provedou a seznámí Vás s jedinečností právě jejich zahrady. Ostatní přírodní zahrady jsou soukromé, ale mnozí majitelé i těchto „nenávštěvnických“ zahrad nabízejí po domluvě možnost prohlídky. Jedinečnou akcí v rámci České republiky je Víkend otevřených zahrad, který se koná každý rok druhý týden v červnu a který nabízí zájemcům o zahradničení a zahradní architekturu možnost prohlédnout si nepřeberné množství zahrad i parků.
www.vikendotevrenychzahrad.cz

UKÁZKOVÉ PŘÍRODNÍ ZAHRADY

 • KY.BY zahrada Chlumany, Chlumany 60, tel. +420 602 328 400
 • U Vyšaty, Chlumany, Chlumany 61, tel. +420 720 233 455

PŘÍRODNÍ ZAHRADY ŠKOLNÍ A SOUKROMÉ

 • Voňavá zahrada při ZŠ a MŠ, Čestice 148 - v zahradě najdete pětihvězdičkový hmyzí hotel - podle toho, kdo co rád. Pokoje s mechem, rákosím i dřevem, tvárnicemi a různými přírodními materiály. tel. +420 383 396 231
 • Blanka Toulová, Jaroškov 20, Stachy - zahrada v podhorských podmínkách v předhůří Šumavy zajímavá svojí lokalitou a velikostí 0,9ha. Kombinuje kulturní výsadbu různého stáří s divokým remízkem, loukou a živým plotem. blanka@danha.cz
 • Zahrada u Cipíska, Jakub a Zuzana Nepustilovi, Přímá 1262, Prachatice - zahrada příměstského typu v části Prachatic s klasickou zástavbou rodinných domů z počátku 21. století, která navazuje na otevřenou krajinu s lesy. tel. +420 603 848 762
 • Přírodní zahrada U lesa – Bergerovi, Horní Chrášťany 42 - domácí odpočinková a užitková zahrada přizpůsobena dětským hrám s dětskými atrakcemi a také koupacím jezírkem. tel. +420 733 756 567
 • Arboretum ve Vimperku bylo založeno v roce 1959 na ploše 1,1ha. Nachází se uprostřed města v blízkosti vimperského zámku. Dříve arboretum sloužilo zejména pro výuku žáků lesnické školy, dnes je otevřeno pro veřejnost. Arboretum má status „významný krajinný prvek“, přičemž hlavním důvodem registrace je jeho historická, ale i botanická hodnota. V arboretu naleznete mnoho místních i cizokrajných druhů dřevin. Otevřeno je po celý rok nepřetržitě. Komentované prohlídky s průvodcem je možno objednat pro skupinky čítající minimálně 5 osob na Odboru životního prostředí městského úřadu ve Vimperku u Ing. Ivany Tůmové, tel. +420 388 402 228
 • Boubínský prales je narodní přírodní rezervace, která byla vyhlášena již v roce 1858. Jedná se o třetí nejstarší českou přírodní rezervaci, která byla zřízena na popud lesníka Josefa Johna a během let se postupně rozrůstala z 47 ha na současných 685 ha. Spravuje ji Správa Národního parku Šumava. Na informačním středisku Idina Pila je možné shlédnout  moderní expozici s tématem Boubínského pralesa a pak projít naučnou stezku „Okolo Boubínského pralesa“ o délce 4 km s celkem 9. zastaveními. Část stezky (1. až 5. zastavení) je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro vozíčkáře. Výchozím bodem pro návštěvníky je parkoviště v blízkosti osady Kaplice nedaleko Zátoně nebo železniční zastávka Zátoň.
Zpět