Jižní Čechy okem Jana Žižky

Vydejte se po stopách Jana Žižky, udatného vojevůdce, vynikajícího stratéga a strůjce řady vítězství husitů nad křižáckými vojsky. Zavítejte do Žižkova rodiště v Trocnově nebo k monumentálnímu památníku bitvy u Sudoměře. Prozkoumejte křivolaké uličky starého Tábora, který husité založili na ostrohu nad řekou Lužnicí jako ideální pevnost své víry. Ponořte se do dějin ještě hlouběji a navštivte místa spjatá s knězem, reformátorem a kritikem katolické církve mistrem Janem Husem, u nějž to vlastně všechno začalo…