Přidat do programu

Softball

Softball je pálkovací sport, vyvinutý z baseballu jako jeho rychlejší a jednodušší verze.

Hrají dvě družstva o devíti, minimálně však pěti hráčích. Jedno družstvo je v hřišti, druhé na pálce; postupně se vystřídají. Hřiště má tvar pravoúhlé výseče. Hráči chytající míč jsou rozestaveni v poli na metách.

Zpět