Přidat do programu

Městská galerie v Týně nad Vltavou

Dům U Zlatého slunce, ve kterém sídlí galerie, infocentrum a městský úřad, je původem středověký. Přestavěn byl v polovině 16. století. V té době zde byl hostinec. V 18. století tu žila Marie Anna rytířka Detzossi. Později se tato budova proměnila v kulturní centrum s velkým tanečním sálem v místech dnešní obřadní síně. Městská galerie sem byla přestěhována roku 2007 z původního sídla, konkrétně z Domu čp. 25 renesančního původu, ve kterém byla provozována od roku 1996. Konají se zde výstavy významných osobností volného i užitého umění, které představují disciplíny, jako je ilustrace, grafický design, kaligrafie, komiks, kresba, volná grafika, autorská kniha, typografie, konceptuální a objektové umění atd. V galerii si můžete také prohlédnout či zakoupit umělecké publikace, katalogy, plakáty či autorské výrobky. V nabídce jsou kromě výstav také doprovodné programy, jako dílny, besedy s umělci nebo přednášky.

Zpět