Městské muzeum a galerie Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice

Městské muzeum a galerie nabízí kromě stálé expozice muzea jako je historie a národopis Dačicka a historie první kostky cukru, také stálou expozici galerie v podobě výběru grafické tvorby Maxe Švabinského. 

Počátky dačického muzea a galerie sahají do roku 1893. Za dobu své existence změnilo muzeum několikrát sídlo, vždy se však plně věnovalo svému účelu, a to systematickému vytváření, evidování a uchovávání sbírek, které se svým zaměřením týkají převážně města Dačice, místní části a okolní oblast tak, aby napomáhalo k posílení regionální sounáležitosti. Dnes muzeum najdete v budově zámku.

 

Součástí prohlídky je zároveň restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v 1. poschodí muzea.

Přístupnost

únor - prosinec dle aktuální otevírací doby

Vstupné

dle aktuálního ceníku

Jak se tam dostanete

Muzeum a galerie se nachází v prostorách dačického zámku.

Doplňující informace

Stálé expozice muzea: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě, Dačice v dobové fotografii a pohlednicích, Rodáci Dačicka

Stálé expozice galerie: Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Obrazy a grafika 19. a 20. století, Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka Bílkovského

Kromě stálých expozic muzeum a galerie nabízí návštěvníkům:

- krátkodobé výstavy výtvarné i muzejní během celého roku

- badatelské, informační služby

- prodej publikací, upomínkových předmětů, keramiky atd.

- odbornou knihovnu se studovnou