Váš program se nepodařilo aktualizovat.
Přidat do programu

Hrad Buzice

Hrad Buzice je původní středověká tvrz, o níž existují zmínky již z roku 1348.

Z konce 14. století se dochovala věž, na kterou navazují dvě křídla přestavěná v 16. a 17. století na barokní sýpku. I přesto zůstal zachován vzhled středověkého hradu.

Původní val a příkop jsou zachovány na JV straně areálu. Tvrz je situována 1 km JZ směrem od obce Buzice, pod rybníkem Buzický. 

Buzice jsou kolébkou staročeského vladyckého rodu Buziců, kteří měli v erbu sviní hlavu a od nichž se vyčlenili páni z Rožmitálu, Šelmberka, Valdeka a Hazmburka. Rod obýval sz. Prácheňsko. Buzičtí z Buzic se připomínají již v roce 1384, po roce 1491 byly Buzice prodány k Blatné. 

Nejstarším známým členem Buziců byl Předota (1384–1412). Jeho bratr Pešík, uváděný v r. 1397, měl syna Buška (1401–1412). Toto jméno (Bušek = Bohuslav) bylo v rodu dost oblíbené. Později se připomínají Jan (1446–1480), Václav z Buzic, Bušek starší (1451–1473) a Bušek mladší (1463–1498). Na sklonku 15. století, kdy se již členové rozrostlého rodu, jež buzický statek nemohl uživit, usadili porůznu v kraji, přikoupil Buzice Zdeněk Lev z Rožmitálu k Blatné. R. 1527 se již píše o pusté tvrzi, která byla koncem 16. století, za Václava z Rozdražova, přeměněna na sýpku.

Buzice si pro svůj film "Čest a sláva" vybral režisér Hynek Bočan. Sídlo v buzické tvrzi měl rytíř Rynda - v podání skvělého umělce Rudolfa Hrušínského. 

 

Zpět