Přidat do programu

Synagoga v Českém Krumlově

 

Synagoga v Českém Krumlově je jednou z mála staveb tohoto typu v celé zemi, která přežila období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony.

Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. Interiéry objektu dnes představují jedinečnou kombinaci dochovaných secesních prvků a obdivuhodných, řemeslně dokonale propracovaných historických replik původní secesní výzdoby, instalace stálé expozice věnované historii židovské komunity v regionu a multifunkčního prostoru pro pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů, výstav, firemních akcí, svateb či zahradních slavností. V bývalém rabínském bytě s věrně restaurovanými dekory výmaleb se nyní nachází Synagoga Café &Bistrot. Útulná kavárna se zahradou je určena jak pro individuální návštěvníky, tak také zajišťuje catering pro veškeré akce pořádané v synagoze.

Synagoga byla postavena v roce 1909 místní židovskou obcí s osmibokou věží a střídmým užitím novorománských prvků. Svůj účel plnila jen do záboru Sudet v roce 1938 a poté byl její osud velmi dramatický. Po 2. světové válce sloužila krátce jako modlitebna pro vojáky americké armády, posléze byla využívána evangelickými církvemi a nakonec se stala skladištěm. V poválečném období se objekt stal majetkem města Český Krumlov, které ho po roce 1990 vrátilo do rukou židovské obce.

Historie Synagogy v Českém Krumlově

Na počátku 20. století zdejší židovská obec, která se jako taková ustanovila o půl století dříve, staví svou synagogu. Přítomnost Židů ve městě je ovšem staršího data. Existuje doklad, že zde už v první polovině 14. století žilo několik židovských rodin, které byly ale v roce 1494 vypovězeny. Od 17. do 19. století směly žít ve městě nanejvýš tři rodiny. Větší možnosti přinesla Židům až emancipace: roku 1855 vytvořili náboženský spolek, roku 1872 samostatnou obec, a nakonec vybudovali i zmíněnou synagogu (1908—09). Byla postavena podle návrhu architekta Kafky a bohoslužby se v ní konaly do záboru Sudet v roce 1938, tedy pouhých třicet let. Nacisté zničili její vnitřní vybavení a krumlovské Židy poslali na smrt do vyhlazovacích táborů. Stavba sama, na rozdíl od většiny synagog na obsazeném území Sudet, nebyla zbořena ani vypálena. Na sklonku války ji používali k bohoslužbám vojáci americké armády, kteří Krumlov osvobodili, po nich ji převzal sbor Církve čs. husitské. Od roku 1968 sloužila dlouhá léta jako skladiště. Na konci 90. let minulého století v ní byly několik let uloženy vzácné barokní kulisy z proslulého zámeckého divadla. Po roce 1990 došlo k sérii jednání mezi Židovskou obcí v Praze a představiteli města Krumlova, která vyústila v předání synagogy do vlastnictví ŽO v Praze. Současně se obě strany dohodly, že budou hledat takové využití budovy, které by — při respektování skutečnosti, že se jedná o synagogu začlenilo její užívání do chodu a života města. (zdroj www.ckrumlov.info)

Zpět