Váš program se nepodařilo aktualizovat.
Přidat do programu

Městské muzeum Blatná

 

Edit 13.3.2020

DOČASNĚ UZAVŘENO - TEMPORARILY CLOSED - VORÜBERGEHEND GESCHLOSSEN

 

Městské muzeum Blatná je rázu regionálního, čemuž odpovídají i sbírky etnografické, archeologické, historické (archiválie, drobné tisky, fotografie atp.) a výtvarné.

V únoru 2017 byla v prvním patře otevřena 1. část nové stálé expozice. Je věnovaná archeologii na Blatensku. Interaktivní formou se dozvíte o způsobu života ve zdejších osadách, sáhnete si i na předměty a nálezy z místních hradišť. Expozice je naučná a vhodná i pro školní výlety. 

Na stejném podlaží se nachází rosvětlená expozice využívaná k muzejním, vlastivědným i výtvarným výstavám, kde jsou prezentovány sbírky muzea. Součástí celé budovy je i badatelna v druhém patře.

Muzejní knihovna je odborně zaměřena na regionální historii, historii českou i zahraniční, literaturu z oblasti muzeologie, pomocných věd historických, výtvarného umění a dalších. Z periodik se zde nachází mnoho odborných titulů mimo jiné Český časopis historický, Jihočeský sborník historický, Výběr, Minulostí západočeského kraje, Podbrdsko, Historický obzor, Český lid, Zprávy památkové péče a jiné. Prezenční studium sbírkových předmětů i literatury je možno po předchozí písemné či telefonické dohodě.

 

Zpět