Přidat do programu

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony v Nových Hrad

V roce 2013 byl v těsné blízkosti bývalé celnice na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck vybudován skanzen ochrany státní hranice, který je součástí Novohradského muzea. Základ skanzenu tvoří exponáty z bývalého soukromého pohraničního skanzenu v Borovanech, který tam vybudoval pan Radomil Marek se svými přáteli.

Cílem expozice je podat přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup České republiky do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu státní hranice v období tzv. studené války, kdy byl svět rozdělen na dvě nesmiřitelné politicko-hospodářské a vojenské soustavy.

Provoz skanzenu zajišťuje Kulturní a informační centrum Nové Hrady. Informace o otevírací době najdete na www.kicnovehrady.cz

 

Vstupné:

dospělí 40,- Kč
děti do 15 let zdarma
Zpět