Poutní kostel Panny Marie Těšitelky – Dobrá Voda u Nových Hr

Poutní kostel Panny Marie Těšitelky – Dobrá Voda u Nových Hr

Nejvýznamnější poutní místo Novohradska zdobí úbočí Kraví hory.

Základní kámen barokního kostela byl položen v roce 1706 a po slavnostním vysvěcení, ke kterému došlo v roce 1715 získával kostel postupně svůj věhlas jako jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách. Nebylo výjimkou, že se zde scházeli poutníci z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska i Slovinska. Důležitost místa byla umocněna existencí lázní, které inspirovaly známého spisovatele Zikmunda Wintera k pojmenování tohoto místa „Jihočeské Lurdy“. Kostel v posledních letech prošel náročnou rekonstrukcí, v rámci které byly restaurovány i interiéry kostela. Bez nadsázky lze říci, že se povedlo skvělé dílo, které rozhodně stojí za vidění. Kostel je přístupný návštěvníkům i mimo konání liturgických obřadů. Více informací na www.klaster.cz