Přidat do programu

Pohoří na Šumavě a kostel Paní Marie Dobré rady

Název nás může trochu klamat, protože výše jmenovanou osadu nenajdeme ne Šumavě, ale v Novohradských horách, přibližně kilometr od státní hranice s Rakouskem. Živá historie městečka, v kterém ještě koncem 19. století žilo více jak 1300 obyvatel, byla přerušena událostmi po 2. světové válce a výstavbou tzv. železné opony. Němým svědkem pohnuté historie i nadějné současnosti tohoto místa se stal kostel Paní Marie Dobré rady. S vysídlením vesnice postupně chátral, až se v 90. letech 20. století částečně zřítil, aby pak díky značnému úsilí lidí, kterým osud Pohoří nezůstal lhostejný postupně vstával z popela. Dnes je tak kostel místem řady kulturních, společenských a pochopitelně i církevních aktivit.

Pohoří na Šumavě je dnes vhodným výchozím místem pro návštěvu nejvyšších českých novohradských vrcholů Kamence a Myslivny, českého pramene Lužnice a pro objevování zbytků zaniklých sklářských hutí v okolních lesích. 

Zpět