Přidat do programu

Kostel Narození Panny Marie a křížová cesta v Cetvinách

Cetviny, bývalý městys ležící těsně u česko-rakouské hranice bylo po 2. světové válce vysídlené a až do roku 1989 zde byli jedinými obyvateli vojáci pohraniční stráže. Cetviny zcela zanikly a jediné co se z původního městečka zachovalo je kostel Narození Panny Marie a působivý starobylý hřbitov při cestě k Janově Vsi.  Nad Cetvinami na návrší ve Farském lese můžete nalézt křížovou cestu (z roku 1883, obnovena na konci 20. století), kapli sv. Šebestiána a Lurdskou kapli, pod níž ze skalního podloží vyvěrá pramen léčivé vody.

Z Cetvin se do Rakouska dostanete po mostě přes Malši a tam se můžete napojit na cyklostezky rakouským příhraničím.

KOSTEL NAROZENÍ P. MARIE

Uvádí se již v roce 1384 jako farní. Z té doby pochází i nynější kostel, který při tažení proti odbojným stavům v roce 1620 byl Dampierovým vojskem vyloupen a spálen. Po rekatolizaci byl znovu zařízen. Jeho oprava byla v letech 1995-2003 hrazena z finančních prostředků rakouských a německých nadací, z finančních darů nejen původních obyvatel farností a finančních prostředků České republiky. Znovu vysvěcen byl 6.září 2003.

Křížová cesta v Cetvinách

V roce 1827 byla ve farském lese postavena kaple, která byla rozšířena v roce 1844. Podél cesty k farní kapli bylo v roce 1883 umístěno čtrnáct žulových zastavení křížové cesty. Jako poslední byla v roce 1892 u kamených božích muk a studánky postavena Lurdská (jeskynní) kaple. Studánka je zmiňována již v roce 1616.

V letech 2000-2004 státní podnik Lesy České republiky nákladem cca 400 000 Kč obě kaple obnovil, opravil přístupovou cestu, vysázel lipovou alej a upravil okolí jednotlivých zastavení. V roce 2007 byla všechna zastavení zrestaurována.

Studenti Střední uměleckoprůmylové školy svaté Anežky České V Českém Krumlově zhotovili čtrnáct obrázků malovaných na plech. Křížky jednotlivých zastavení ukovali studenti Středního odborného učiliště technického v Soběslavi.

 

 

Zpět