Přidat do programu

Kláštery Český Krumlov

Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost, zvláště pak rodiny, mládež a děti na klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

Nejen stálé expozice, ale bohatý doprovodný program v podobě výstav, koncertů, řemeslných workshopů a dílen či komentovaných prohlídek nabízí pravidelně českorumlovské kláštery.

K vidění jsou stálé expozice o středověkém klášteře, životě v něm a umění. Mezi stálé expozice se řadí interaktivní expozice, expozice o životě klarisek a expozice pivovarnictví. K zajímavostem patří řemeslné dílny, v nichž si zájemci mohou zkusit vyrobit vlastní výrobek z kovářské, knihtiskářské či např. sklářské dílny. 

Nejedno překvapení čeká na návštěvníky v nádherných historických krovech klášterů… Dance macabre, Camera obscura či model města a muzeum stavitelství. Venkovní miniexpozice modelu orloje, lisu a středověkého jeřábu bude jistě lákadlem pro děti i dospělé.

Stálé expozice:

Expozice Středověký klášter - Život a umění v klášteře minoritů

Expozice přibližuje návštěvníkům historii minoritského řádu i stavební vývoj areálu. V 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn a dostal dnešní podobu. Typově má pak klášter nejblíže k Anežskému klášteru v Praze. Expozice minoritů pojednává o vzniku řádu a jeho historii, o obtížném získávání papežského potvrzení řehole a následném štěpení řádu ve 13. století. Návštěvníka seznamuje se středověkými dějinami řádu minoritů v českých zemích a také významnými osobnostmi řádu působících v Čechách.

Část expozice přibližuje návštěvníkovi vývoj architektury a umění tohoto řádu v českých zemích s odkazem na minoritské české konventy a domy, jejichž význam ovlivnil soudobou architekturu. Pozornost je rovněž věnována fenoménu dvojklášterů a jejich funkci v českých zemích.

Interaktivní expozice lidských dovedností a umu našich předků

Expozice návštěvníkům představuje tradiční znalosti a dovednosti středověkých klášterů. Návštěvníci si mohou prohlédnout alchymistickou dílnu, seznámit se se skladováním potravin ve středověku. V dobových komnatách uvidí ukázky života v období gotiky či renesance, mohou si vyzkoušet dobový oděv. Dalším lákadlem je bylinkářská dílna či mýdlárna rozšířena o nové interaktivní prvky. Skriptorium nabízí možnost vyzkoušet si tvorbu vlastní šablonové výzdoby, zkusit si psaní brkem, či zabavit se v herně s ukázkou středověkých hraček, strojů a vynálezů. Zážitkem pro všechny bude jistě návštěva tajemné půdy, kde návštěvníci uvidí Danse Macabre, Cameru Obscuru, či rozměrný model historického jádra Českého Krumlova.

Expozice Život a umění v klášteře klarisek

Stálá expozice umístěná do bývalých cel kláštera klarisek má návštěvníkovi přiblížit klášterní život středověkých řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu. Návštěvník se bude moci seznámit se životním příběhem sv. Kláry a jejími vazbami na České země prostřednictvím přátelství s královskou dcerou sv. Anežkou, s uměním spojeným s řádem, dobovou zbožností, ale také proniknout do každodennosti řádových sester, které svůj řeholní život trávily v intimní zbožnosti v přísném uzavření před okolním světem.

Interaktivní část expozice návštěvníkovi nabídne v této části meditativní prožití intimní, poklidné a duchovní atmosféry kláštera.

Didaktická část nabízí další témata s klariskami spojená a jsou prezentovaná v dílčích částech expozice a v doprovodných programech, jako například vztah kláštera a městského života, princip tzv. svaté chudoby, vliv řemesel a dovedností na dobovou mystiku a umění nebo praktické činnosti, jež řeholnice v klášteře provozovaly.

Expozice pivovarnictví

V této expozici se návštěvník bude moci seznámit se středověkým způsobem výroby piva a historií s tímto tématem spjatou.

Část expozice je věnována historii českokrumlovských hospod s vystavenými krčmářskými nádobami, jako jsou pivní poháry, korbele, pivní láhve a prezentaci archivní fotodokumentace hostinců starého Č. Krumlova. V další části bude mít návštěvník možnost vidět ukázky výroby sladu a ingrediencí pro výrobu piva tj. vodu, chmel, kvasnice a další, někdy i velice nezvyklé přísady do piva, jako je koření či byliny.

Kromě výroby sladu zde budou k vidění i ukázky jednotlivých druhů sladu v ošatkách, v prostorách jsou též zachyceny hlavní technologické fáze výroby sladu a taktéž varna, včetně výrobního zařízení.

Více informací k aktuální programové nabídce v Klášterech Český Krumlov: www.klasteryck.cz

Zpět