Soumarské rašeliniště

Soumarské rašeliniště

Naučná stezka nabízí pohled do světa šumavských rašelinišť.

Naučná stezka nabízí pohled do světa šumavských rašelinišťn. Představuje vývoj i současný stav nedávno ještě k průmyslové těžbě využívaného rašeliniště, které se s pomocí člověka obnovuje čili revitalizuje, a navrací se tak jeho původní charakter i funkce v přírodě.

Tato naučná stezka je součástí společného česko­bavorského projektu: „Suchou nohou do rašelinišť na Šumavě a v Bavorském lese“. Přeshraniční partner projektu, spolek KuLaMu, osadil v rámci projektu dvoujazyčnými informačními panely naučnou stezku „Industriesteig“ u obce Haidmühle. Stezka vede do renaturovaného rašeliniště Haidfilz a dále Vás seznámí s fungováním vodního hamru, pily, vodní elektrárny nebo zrušeného vlakového nádraží, prostě se vším, co se dá nazvat jako „průmysl na vsi“. Délka stezky: 3,2 km; nástupní místo: Haidmühle – most přes Studenou Vltavu (2 km od státní hranice v Novém Údolí).

Soumarské rašeliniště je jedním z mnoha rašelinišť, které lemují řeku Vltavu v širokém údolí zvaném Vltavský luh. Je, nebo spíše kdysi bylo, typickým údolním vrchovištěm. Údolním proto, že vzniklo v údolí řeky. A vrchovištěm proto, že rašelina byla nejvíce ukládána ve středu rašeliniště, a tím narůstalo vzhůru a získalo vyklenutý bochníkovitý tvar. Rašeliniště se u Soumarského Most tu vyvíjelo od sklonku doby ledové, tedy přibližně 9 tisíc let. Stalo se ostrovem chladnomilné severské přírody, zatímco okolní krajina zarůstala lesní vegetací. Druhy, které zde přetrvaly od konce ledových dob, se nazývají glaciální relikty. V posledních několika desetiletích se však podoba rašeliniště radikálně změnila. Může za to průmyslová těžba rašeliny, která zde probíhala od 70. let  20. století až do roku 2000 (1). Celé rašeliniště bylo odvodněno sítí povrchových kanálů, důsledkem čehož poklesla hladina podzemní vody hluboko pod povrch a silně se rozkolísala. Horní vrstva rašeliny se provzdušnila, oživily se rozkladné mikroby a ty začaly rozkládat rašelinu na živiny. Původní vrchoviště bylo zcela rozvráceno a vzácná severská společenstva téměř vymize

Naučná stezka

Délka: 1520 m (zpět zelená turistická trasa: 1 km)
Délka povalového chodníku: 601 m
Vyhlídková věž: 9,22 m
Čas prohlídky: 1,5 h
GPS: N48° 54' 376", E13° 49'632"

Otevřeno: červen - říjen denně

POZOR! Z důvodu výskytu silně ohroženého tetřívka obecného (tetrao tetrix) je stezka v zimě až do jara uzavřená. Respektujte prosím nárok tetřívka na nerušený život ve svém odvěkém domově.

Základní údaje k rašeliništi

Rozloha: 85 ha
Nadmořská výška: 741-750 m n.m.
Průměrná roční teplota: 6,2 oC
Roční úhrn srážek: 800 

Více info: http://www.npsumava.cz/gallery/17/5329-stezka_soum_cz.pdf

Foto: Mgr. Josef Štemberk

Text: (c) Správa Národního parku Šumava