Přidat do programu

Kláštery Český Krumlov

OD 25.5. 2020 JSOU PROSTORY KLÁŠTERA ZNOVU OTEVŘENY

Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost, zvláště pak rodiny, mládež a děti na klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

Nejen stálé expozice, ale bohatý doprovodný program v podobě výstav, koncertů, řemeslných workshopů a dílen či komentovaných prohlídek nabízí pravidelně českorumlovské kláštery.

K vidění jsou stálé expozice o středověkém klášteře, životě v něm a umění. Mezi stálé expozice se řadí interaktivní expozice a expozice o životě v krumlovských klášterech. K zajímavostem patří řemeslné dílny, v nichž si zájemci mohou zkusit vyrobit vlastní výrobek z kovářské, knihtiskářské či např. sklářské dílny. 

Nejedno překvapení čeká na návštěvníky v nádherných historických krovech klášterů… Dance macabre, Camera obscura či model města a muzeum stavitelství. Venkovní miniexpozice modelu orloje, lisu a středověkého jeřábu bude jistě lákadlem pro děti i dospělé.

Stálé expozice:

Interaktivní expozice lidských dovedností a umu našich předků

Tematicky zařízené místnosti přibližují lidem řemesla, tradiční znalosti středověkých klášterů a život šlechty v době gotiky a renesance. V alchymistické dílně je možné míchat lektvary, jinde lze zkoušet kostýmy, vyrábět bylinné olejíčky, malovat přes šablony nebo třeba psát husím brkem. Pro nejmenší je otevřena herna plná tradičních hraček a jistě je zaujme také strašidelný Danse Macabre v podkrovní části expozice. Na půdě je zároveň umístěn i jeden z největších skvostů expozice, a to veliký model historického centra města Český Krumlov. Tvůrčí činnosti jsou sezónně obměňovány, a tak mohou návštěvníci i při opakované návštěvě možnost vytvářet vždy něco nového. Po interaktivní expozici následuje expozice pivovarnictví, která hravě i interaktivně představuje středověkou výrobu piva. Pivovary původně vznikaly právě v klášterech. Osahat si můžete středověké náčiní, různé druhy sladu a dočíst se o původně řídké a málo prokvašené kaši a jejím postupným zdokonalováním.

Expozice Život a umění v krumlovských klášterech

Tento expoziční okruh přibližuje návštěvníkovi nejen architekturu a umění středověkého dvojklášteří, ale také šíření náboženství po světě v podobě expozice misijních a diplomatických cest a život v klášterech jako takový.

Bývalý klášter minoritů, nyní ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, skýtá skvosty v podobě kaple sv. Wolfganga, kde byly zázrakem pod plísní, houbou a množstvím dalších omítek objeveny gotické fresky postupující od spodní části přes barokní drapérie až po secesně vymalovaný strop vyobrazující život sv. Wolfganga.

Gotické klenby Křížové chodby poskytují prostor ojediněle dochovanému cyklu lunetových obrazů, které pojednávají o narození, životě a smrti sv. Františka. Z celkem původních 25 lunet se jich podařilo zachránit a zrestaurovat 18. Rajská zahrada ambitu je zastavěna kaplí Panny Marie Einsiedelnské, kterou klášterům daroval Jan Kristián z Eggenbergu s chotí v roce 1680. Ačkoliv je kaple mnohem mladší než klášter samotný, je postavena v gotickém stylu.

Kromě sochy Černé madony v kapli Panny Marie Einsiedelnské, můžete obdivovat také sochu Krumlovské madony a Třeboňské madony a obraz Roudnické madony, umístěný v expozici kláštera klarisek.

Významnou součástí expozice je kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, kde si můžete prohlédnout původní oltáře, náboženské obrazy, ale i fresky původně uschované pod vrstvami omítek. Kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné stále slouží církevním účelům, pravidelně jsou zde slouženy mše římskokatolické a řeckokatolické církve.

Bývalý klášter klarisek přibližuje návštěvníkovi osobnost sv. Kláry a život spojený s řeholním řádem. Kromě vznešenosti a zdobnosti sakrálních předmětů, se Vám zde ukáže i strohost a bída řeholního života, který klarisky vedly.

Více informací k aktuální programové nabídce na oficiálním webu Kláštery Český Krumlov: www.klasteryck.cz

Zpět