Přidat do programu

Sedlická krajka

Sedlické krajky se těšily veliké oblibě, byly proslulé svou kvalitou a traduje se, že až z Bavor přijížděli kupci, kteří si zde nechávali paličkovat čepce ze zlatých nití, ke kterým se ještě na obrubu přidávaly tylové krajky. Základním materiálem pro výrobu paličkované krajky byla jemná bavlněná niť. Z ní se vyráběly krajky především k lidovému kroji - na holubinky, ke zlatým a stříbrným čepcům, ke košilkám a jiným částem oděvů. Některé krajkové motivy obtahovaly krajkářky silnější nití, které se říkalo "špalíček". Loket těchto krajek stál 5 zlatých šajnů.

První písemné záznamy o sedlické krajce najdeme ve starém spise o kraji prácheňském, kde se dovídáme, že výroba krajek v Sedlici se datuje již v 15. století, čímž potvrzuje se domněnka, že právě sedlické krajkářství je původní slovanské. 

V roce 2000 byl zpracován projekt revitalizace sedlické krajky v rámci programu SAPARD. Cílem projektu je zachování staleté tradice krajkářské výroby, vytvoření pracovních příležitostí a zajištění možnosti doplňkového příjmu pro místní obyvatele. Vzniká nový právní subjekt Sedlická krajka – veřejně prospěšná společnost. Majetek bývalé krajkářské školy je převeden pod správu obce.

V Sedlici byl v rámci tohoto projektu v roce 2003 slavnostně otevřen obchod, kde Sedlická krajka prezentuje své výrobky,nabízí k prodeji pomůcky určené na výrobu krajek a pořádá výukové kurzy pro děti i dospělé.

Paličkovaná krajka ze Sedlice je nositelem certifikátu "Regionální produkt Prácheňsko". 

Každý sudý rok se v Sedlici konají "Krajkářské slavnosti". 

Zpět