Židova strouha

Židova strouha

Židova strouha je romantický potok v Jihočeském kraji v České republice. Je dlouhá 20,5 km

Potok s romantickým názvem a stejně romantickým údolím měří pouhých dvacet a půl kilometru a je levostranným přítokem Lužnice. Především jeho dolní tok je vyhledávaným místem vodáků, trampů, rybářů a všech milovníků přírody. Potok pramení nedaleko Bzí v nadmořské výšce 519 m. Pod Bechyní vytváří kaňon s rozeklanými skalami a jeskyněmi a tři kilometry jižně od tohoto města se vlévá do Lužnice. Právě tento úsek je nejkrásnější a má neopakovatelnou atmosféru. V roce 1988 byl vyhlášen přírodní památkou.  Poutavá je rovněž historie vzniku jména potoka. Místní pověst ji například připisuje židovskému obyvatelstvu, které se zde ukrylo po svém vyhnání z Týna nad Vltavou nebo Bechyně, či dokonce slavnému kouzelníku krále Václava IV. Žitovi. Je možné, že je název odvozen od majitele okolních pozemků, smilovického rychtáře Čudy (původně Čudova strouha) či od slova žito, v širším významu obilí, naznačující, že potok protéká úrodnou oblastí.
Dalším tipem na výlet je protější pravý břeh Lužnice přístupný z Bechyně nebo z Koloděj nad Lužnicí s dalšími zajímavými skalními útvary a visutou lávkou.

Podél Židovy strouhy vede žlutá turistická značka, lze se na ni napojit od silnice Týn nad Vltavou – Tábor, před obcí Březnice. Po trase podél Židovy strouhy je nutné překonávat drobné terénní překážky, zejména na konci trasy i potok přecházet, je vhodné trasu absolvovat za hezkého počasí.

K nejhezčí závěrečné části Židovy strouhy je možné dojít od Nuzic – po modré turistické značce nebo zahnout za Nuzicemi na lesní křižovatce vlevo od silnice Týn nad Vltavou – Bechyně.