Přidat do programu

Zámek Lnáře

Krásně zdobené interiéry zámku, svatební apartmány a romantická zákoutí zámecké zahrady. Lapidárium - sochy antických bohů v zahradě. 

Muzeum kočky a expozice o rybářství. 

Zámek nabízí též ubytování v historických apartmánech. V zámecké zahradě je k dispozici minigolf, tenisové kurty a bazén. 

Zámek i přilehlá romantická zámecká zahrada jsou ideálním místem pro svatbu. 

Z historie: 

Raně barokní zámek začal budovat Aleš Vratislav, hrabě z Mitrovic, v roce 1666 vedle původní tvrze. Dokončen byl v roce 1685 Tomášem Zacheusem. Na zámku je možné zhlédnout rozsáhlý soubor nástěnných maleb a v zámecké zahradě je 11 soch antických bohů od Ignáce Michaela Platzera.

Prvními majiteli lnářského panství byli vladykové později rytíři ze Lnář, kteří měli ve znaku zlatý klíč na modrém poli. Tento klíč zde byl údajně kdysi vyorán, přičemž se oráči zjevil obraz sv. Máří. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1313, v níž se hovoří o Oldřichu ze Lnář, který doprovázel krále Jana Lucemburského při jeho výpravě do Vlach.

Po přeslici přechází majetek lnářský na Zmrzlíky ze Svojšína (1406 - 1564). Jednání Zmrzlíků nám v mnohém může připomínat současnost. Druhý z nich - Petr Zmrzlík ze Svojšína, pán na Lnářích a Kašperku - byl příznivcem husitského hnutí, a proto byla lnářská tvrz husitských výbojů ušetřena. Bojoval ještě r. 1427 v husitském vojsku se svým bratrem Janem u Plzně, ale stav se pánem na Lnářích, odvrátil se od táboritů. Poslední ze Zmrzlíků - Václav - byl evangelík, a proto mu hrozila konfiskace majetku ze strany císaře Ferdinanda I. Aby jí předešel, zadlužil svůj majetek, prodal jej Zdeňkovi ze Šternberka. Za Zdeňka ze Šternberka bylo lnářské panství silně zadlužené. Zdeňkovi synové proto postupují lnářské panství svému švagru - Volfu Novohradskému z Kolovrat.

Na svobodného pána Volfa Novohradského z Kolovrat přešlo lnářské panství po přeslici v roce 1577. Volf Novohradský z Kolovrat byl poručníkem Petra Voka z Rožmberka, který Lnáře 8. 9. 1608 navštívil. Na Lnářích došlo k stmelení české stavovské obce před vydáním Majestátu o náboženské svobodě císařem Rudolfem II. Volf Novohradský dobře věděl, komu vděčí Rožmberkové za úspěchy svého rybnikářství. Pozval proto do Lnář stavitele rožmberských rybníků, regenta rožmberského panství, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Díky dobrému Volfovu hospodaření bylo lnářské panství rozšířeno o několik sousedních obcí. V roce 1597 dokončil přestavbu staré tvrze v renesanční zámeček, jehož vchod ozdobil dvěma erby: svým a po manželce šternberským.

 

Prohlídkové trasy zámku:

 

1. Základní prohlídková trasa zámku:

Základní prohlídková trasa zámku s průvodcem obsahuje: 

Výklad historie zámku a tvrze, prohlídku interieriérů - Freskový sál, Velký sál, zpřístupněné salónky, Fresková chodba s trofejemi, hodinový stroj, varhany, terasa zámku, Zámecká kaple sv. Josefa. 
( Doba prohlídky je cca. 45 minut. )

 

2. Prodloužená prohlídková trasa zámku: 

Prodloužená prohlídková trasa zámku s průvodcem obsahuje:

Vše co základní okruh + Salla-terenu, zámecký park a rybníkářskou expozici.
( Doba prohlídky je cca. 70 minut. )  Od 1. června nebo na objednávku.

 

3. Parkový okruh - samostatná prohlídka:

Samostatná prohlídka obsahuje:

Prohlídku zámecké kaple, salla- tereny a zpřístupněné části zámeckého parku.

( Do zámeckého parku je možný vstup s kočárkem i se psem - pokud je na vodítku ! )

 

4. Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor:

 Mimořádné prohlídky jsou možné pouze, pokud bude jejich konání zveřejněno !

( Nebo na objednávku ) 

Prohlédnete si, krom Velkého sálu, také historické pokoje, Kazetový sál a zámeckou věž.


Akce pro sezonu 2017:

  • 20. KVĚTNA - Chevrolet Corvette v zámeckém parkuVýstavu více jak dvou desítek legendárních amerických vozů 

  • 10. června - Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných prostor; Kazetový sál, historické pokoje, zámecká věž ...

  • 11. června - Komentované prohlídky zámeckého parku. Víkend otevřených zahrad =  

  • Červenec - srpen - Noční a mimořádné prohlídky

  • 12. srpna - Koncert mezinárodního komorního orchestru ,, Music Camp Prague ,, v 18 hodin - Velký sál zámku

  • 26. srpna - Hradozámecká noc

 

Otevírací doba prohlídkové trasy / Ceník:

1. května  –  30. června

Sobota    10 – 16 hodin
 Neděle
    10 – 15 hodin
( Začátek každé prohlídky je vyznačen v pokladně zámku, poslední prohlídka začíná: So 16 hod. / Ne 15 hod. )

1. července  –  31. srpna  

Úterý -  Neděle  10 – 17 hodin
( Začátek každé prohlídky je vyznačen v pokladně zámku, poslední prohlídka začíná v 17 hod. )

1. září  –  15. října

Sobota    10 – 16 hodin
 Neděle
    10 – 15 hodin
( Začátek každé prohlídky je vyznačen v pokladně zámku, poslední prohlídka začíná: So 16 hod. / Ne 15 hod. )

Pro předem objednané skupiny a zájezdy je zámek přístupný i mimo tuto otevírací dobu !

 

Vstupné - ceník:

Základní okruh: 70,-  /  Prodloužený okruh: 90,-

( dospělí )

Zlevněné vstupné: 50,- /  Prodloužený okruh: 70,-

( Senioři, děti, studenti )

Rodinné vstupné: 150,- /  Prodloužený okruh: 170,-

( 2 dospělí + 3 děti

Parkový - samostatný okruh -  jednotné vstupné: 30,-

Zvýhodněné vstupné:

Hromadné: 60,-  

( Platí pro předem objednané skupiny nad 10 osob a zájezdy, vedoucí skupiny a řidič autobusu - vstup zdarma )

Školní: 45,- 

( Pedagogický doprovod a řidič autobusu - vstup zdarma )

 

Bezbariérový přístup:

Prohlídkovou trasu zámku mohou navštívit také vozíčkáři nebo hůře chodící.

Mezi jednotlivými patry je Vám k dispozici výtah !

Pro předem objednané lze prohlídkovou trasu přizpůsobit individuálně !

 

Parkování, zdarma, je možné přímo před zámkem nebo na prostorném parkovišti za Tvrzí.

 

Zpět