Přidat do programu

Naučná stezka Borkovická blata

Přírodní rezervace Borkovická blata představují nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Jedná se o chráněné území nedaleko obce Borkovice u Veselí nad Lužnicí. 

Prochází  přírodní rezervací se specifickou rašeliništní vegetací, kterou představují blatkový bor a ostřicovo – suchopýrové mokřady. Při stezce jsou vystaveny také stroje pro těžbu rašeliny, která v území v minulosti probíhala. Větší část stezky, měřící 6,5 kilometru, vede po dřevěných chodnících.

Směr: cca 8 km severozápadně od Veselí n. L. (autem směr Žíšov, Borkovice), turisticky značeno (žlutá, 2 km od Borkovic napojení na modrou)

Zpět