Přidat do programu

Maria Rast am Stein

Maria Rast am Stein, česky Marie odpočívající na kameni, je poutním místem, které se dodnes zažilo i místním obyvatelům pod německým názvem. Toto místo se nachází nad Vyšším Brodem na svahu Martínkovského vrchu. Nejjednodušší přístup ke kapli je po Křížové cestě, na kterou se dostanete z vyšebrodského náměstí po zelené turistické značce. Po stejném značení je přístup i ze Studánek a od vodopádů Sv. Wolfganga. Místo, kde se nachází kaplička, je zaneseno i v mapě tajemných míst Šumavy. Aktilit v podobě žulového bloku se vyznačuje nadprůměrnou energií.

V roce 1844 se na místě, kde podle legendy odpočívala Panna Maria s Ježíškem, objevil obraz Panny Marie Sněžné. V roce 1887 zde skupina pasáčků nad kamenem a obrazem postavila improvizovanou kapličku, kterou později oni i další usedlíci různě vyzdobovali a vylepšovali. Žulová stavba byla vysvěcena v roce 1888. V roce 1890 byla tato kaple nahrazena novou (původní kaple dosud slouží jako galerie ikon-obrazárna), jižně od kostelíka původního, v níž byla umístěna socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti. V roce 1898 bylo okolo cesty na Maria Rast vybudováno 14 zastavení křížové cesty vedoucí sem od farního kostela ve Vyšším Brodě s impozantním Božím hrobem na skále pod kaplemi. Všechna zastavení křížové cesty s litinovými obrazy v kamenných kapličkách i kaple Božího hrobu na skále s vystaveným Pánem Ježíšem jsou v současné době v dobrém stavu.

Poutní místo s křížovou cestou je chráněno jako nemovitá Kulturní památka České republiky.  

Zpět