Přidat do programu

Zemcheba

V návaznosti na ovocnářské tradice byla v 80. letech řešena lisovna ovoce a  výroba ovocných koncentrátů za současného jímání aromatických látek.

Kapacita provozovny je max. 10 000 tun ovoce v období od července do prosince. 
Kvalita našich výrobků je sledována vnitropodnikovou laboratoří.
Je vypracován systém chemické a mikrobiologické kontroly a hodnocení našich výrobků. Je zaveden systém HACCP.

Vyrábíme:

  • ovocné koncentráty
  • ovocné dřeně
  • ovocné pyré
  • ovocné šťávy (100%) a ovocné nektary
Zpět