Město Prachatice

Město Prachatice

Město Prachatice patří k nejlépe zachovalým městským komplexům v České republice.

Přístupnost

Celoročně

Vstupné

Zdarma

Jak se tam dostanete

Využít můžete některé z místních parkovišť

Doporučená délka návštěvy

Minimálně 2 hodiny

Doplňující informace

Solní obchod zajišťoval městu nepřetržitý příjem. V roce 1382 potvrdil Václav IV. o rok starší privilegium Viléma z Landštejna, kterým byla městu rozmnožena práva především o právo solního skladu. Prachatice byly jediným městem, kde směla ostatní města nakupovat bavorskou sůl. O 17 let později po zřízení solného skladu v Prachaticích, byl zřízen sklad na bavorské straně v Pasově a obě města tak byla spojena pevným obchodním svazkem. Práva měšťanů hájil pevný pořádek, který stanovil, kdy který měšťan smí sůl kupovat a prodávat. Stejně tak jako se solí obchodovali prachatičtí měšťané také s obilím, které skupovali ve vnitrozemí a prodávali opět do Pasova. Obchod s Pasovem tak podnítil v Prachaticích nebývalý rozkvět sladovnictví. Přítomnost cizích kupců zvyšovala také význam a výnosnost městských trhů (od roku 1394 také trhů výročních v svatojakubském týdnu). Své vůdčí postavení mezi městy na "Zlaté stezce" získaly Prachatice také díky skutečnosti, že na cestě od zemských hranic až k Písku byly tou dobou jediným opevněným městem a poskytovaly tak obchodníkům nejbezpečnější ochranu. Král Václav IV. dále ustanovil, že veškeré zboží přivážené z Bavorska do Čech či do Bavorska vyvážené musí projít Prachaticemi. Toto privilegium se stalo důležitým argumentem v pozdějších, takřka neustálých, sporech města s městy okolními. Největším konkurentem byly již ve 14. století Kašperské Hory, jejichž obyvatelé počali r. 1366 budovat tzv. "Zlatou cestu" přes Aussergefield (Kvildu) do Pasova. Slávu města na Zlaté stezce každoročně připomínají Slavnosti solné Zlaté stezky, které probíhají již tradičně na konci června.

KIS Prachatice jsou největším organizátorem kulturních akcí ve městě a zároveň se starají i turistické informační centrum. Infocentrum bylo otevřeno na počátku 90. let se sídlem v budově renesanční Staré radnice v historickém středu města Prachatice, v přízemí radnice také najdeme historický Radniční sál a renesanční arkády.

Víte, že...

…město Prachatice patří k nejlépe zachovalým městským komplexům v České republice-historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami? Z těchto důvodů bylo historické jádro v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací - tento stupeň památkové ochrany má v České republice pouze 40 nejzachovalejších měst.