Přidat do programu

Historická železnice Tábor - Bechyně

Na sklonku 19. století padl verdikt zřídit mezi Táborem a Bechyní železniční dráhu. Zásluhou „českého Edisona“, Františka Křižíka, byla tehdy prosazena její elektrifikace. O pár let později, v roce 1903, tak mohla zahájit svůj provoz vůbec první elektrifikovaná dráha na území celého Rakouska-Uherska.

Nenechte se mýlit, tímto prvenstvím tu technické zajímavosti nekončí. Již na začátku trati v Táboře bylo při budování nejdříve potřeba přemostit řeku a vznikla zde také elektrárna, která dráhu zásobovala proudem. O tom, že Křižíkova elektrická dráha byla opravdu výjimečná, svědčí i fakt, že jí byly povoleny úlevy. A tak tu zatáčky mohou mít menší poloměr a trať vede terénem se sklonem až 35 promile.

A ještě jedna perlička na vás čeká v Bechyni. Sem byla dráha prodloužena až o něco později, v roce 1928, a to díky mostu s poetickým názvem Duha.

Provoz na trati už prošel modernizací, takže se po ní můžete pohodlně projet i dnes. A pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak se tudy jezdilo v dobách našich prababiček, počíhejte si na nostalgickou jízdu Elinkou nebo lokomotivou Bobinka. Probíhají o letních víkednech až do konce prázdnin. Ale pozor, Elinku je nutno rezervovat předem.

Zpět