Přidat do programu

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klá

Děkanský kostel je zmiňován jako farní již r. 1280. Po založení kláštera augustiniánů v r. 1367 byl kostel přestavěn v gotickém slohu. V té době zde zanechal své jedinečné dílo patrně nejvýznamnější malíř gotické deskové malby v Čechách, Mistr Třeboňského oltáře. Dochované desky třeboňského oltáře jsou v současné době součástí sbírek Národní galerie v Praze. V gotickém kostele s dvoulodní dispozicí se zachovala světoznámá Třeboňská madona z doby kolem r. 1400. Křížová chodba, která přiléhá k severní straně kostela, se uchovala s téměř neporušenými freskami a rajským dvorem se studnou.

Kostel svým návštěvníkům nabízí prohlídky s průvodcem, během nichž uvidíte nejen vlastní kostel, ale i křížovou chodbu a rajskou zahradu se studnou. 

Prohlídky: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota. Začátek v 15:00 h.

Zpět