Zámek Chlum u Třeboně

Zámek Chlum u Třeboně

Novobarokní zámek na hrázi rybníka Hejtman byl postaven r. 1710. Dnešní podobu získal úpravami provedenými na konci 19. a začátkem 20. stol. 

Přístupnost

V současnosti je zámek v soukromých rukou a není zámek ani zámecký park veřejnosti přístupný.