Památník Jana Žižky z Trocnova

Památník Jana Žižky z Trocnova

Památník Jana Žižky z Trocnova najdete v místě Žižkova rodiště, asi 15 km jihovýchodně od ČB

Trocnov je rodištěm husitského vojevůdce Jana Žižky. Celý areál je velmi vhodným místem pro skupinovou i rodinnou turistiku. Jeho součástí je i budova muzea s expozicí věnovanou Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území. Pro návštěvníky je zde nainstalována řada zajímavých exponátů, informačních kiosků se vzdělávacími programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960. Muzeum bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera.

Přístupnost: Budova muzea - sezónní objekt. Pro veřejnost otevřeno: květen - září (út - ne, svátky 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 hod.).

Venkovní areál památníku s naučnou stezkou je přístupný celoročně.

Vstupné: Informace o aktuálním vstupném najdete na https://www.muzeumcb.cz/navstivte-nas/pobocky/pamatnik-jana-zizky-z-trocnova/cenik-vstupneho-2/

Jak se tam dostanete: Leží šestnáct kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic, uvnitř pomyslného čtyřúhelníku o vrcholech - Borovany, Trhové Sviny, Strážkovice a Ledenice. Ze všech těchto bodů se dá dojet do Trocnova autobusem nebo vlakem

Doporučená délka návštěvy: minimálně 2 - 3 hodiny

Doplňující informace: 

Trocnov přežíval v obecném povědomí jako rodiště Jana Žižky v podstatě již od husitských časů a často se stával cílem pěších výprav, což trvá dodnes. V průběhu věků doznávalo toto místo mnoha proměn. V r. 1923 přešlo vlastnictví Trocnova do rukou státu, veřejnosti byl trocnovský areál zpřístupněn v červenci 1960 u příležitosti slavnostního otevření nově rekonstruovaného Žižkova rodiště. V areálu byl v té době dokončen také monumentální, třináct metrů vysoký pomník z bílé liberecké žuly. Dominantu dnešního Trocnova vytvořil sochař Josef Malejovský ve spolupráci s profesorem Adolfem Benšem. Od roku 1978 je Trocnov chráněn jako národní kulturní památka. V roce 2011 převzalo památník do své správy Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Víte, že...

V současnosti se v areálu Památníku buduje archeoskanzen, který  modeluje výsek zástavby středověké vesnice a prezentuje vzhled staveb a život v období konce 14. století. Záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Jedná se z velké části o edukační areál, který bude sloužit k představení života v dané době se všemi předměty denní potřeby a způsoby hospodaření. Archeoskanzen bude využíván pro doplnění výuky historie a vzdělávací akce pro školy i pro širokou veřejnost.

Náročná stavba s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií, především opracováním dřeva a tvorbou střech, je rozdělena na 3 etapy a dokončena by měla být v roce 2024.