Galerie Dolní brána

Galerie Dolní brána

V přízemí Galerie se nachází  její prodejní část. V prodeji jsou zastoupena umělecká díla malířská, grafická, keramika, užitkové umění i šperk. Dvě horní podlaží Galerie Dolní brána jsou věnována výstavám. Výstavy se zde obměňují téměř každý měsíc, a tak  mohou návštěvníci zhlédnout výtvarné umění nejrůznějšího zaměření.

Z historie Dolní brány:

Město Prachatice bylo ve druhé polovině 14.století opatřeno pásem hradeb, jejichž součástí byly i brány. Od roku 1376 je známa Horní brána, zvaná také Pasovská a Dolní brána, zvaná Písecká. Při dobývání města husitskými vojsky v roce 1420 byla Dolní brána poškozena a muselo dojít k její přestavbě. Další stavební úpravy následovaly v šestnáctém století, kdy  se kolem města vybudoval nový pás parkánové hradby s baštami na valu. Právě při budování valu získala stávající Dolní brána svou další vnější část – novou masivní čtyřbokou věž se širokým průčelím, završenou atikovým cimbuřím s nárožnými vížkami. Zde nyní sídlí Galerie. Horní brána byla v roce 1860 zbořena, Dolní brána se naštěstí dochovala v původní podobě dodnes.

V osmdesátých letech 20. století bylo rozhodnuto o rekonstrukci a novém využití této unikátní stavby. V srpnu roku 1984 byla v poměrně rozsáhlých prostorách Dolní brány slavnostně otevřena Galerie. Přesně podle myšlenky genia, který se vznáší nad  obrazem rožmberského jezdce v průčelí Dolní brány při vstupu do města: “Laudamus verteres, sed nostris utimur annis“ Staré chválíme, ale své době žijeme.

Současnost Galerie Dolní brána:

V přízemí Galerie se nachází  její prodejní část. V prodeji jsou zastoupena umělecká díla malířská, grafická, keramika, užitkové umění i šperk. Dvě horní podlaží Galerie Dolní brána jsou věnována výstavám. Výstavy se zde obměňují téměř každý měsíc, a tak  mohou návštěvníci zhlédnout výtvarné umění nejrůznějšího zaměření.

Výstavní prostory nadchly již mnohé významné a známé osobnosti. Josefa Sahulu (čestného občana města Prachatic), Roberta Vana, Jana Saudka, Olbrama Zoubka, Miloše Cicvárka, Michala Gabriela, Adolfa Zíku, Sáru Saudkovou, Janu Krausovou, Karla Rodena, Marka Brodského, Vlastimila Třešňáka, Toma Kůse, Jadrana Šetlíka a mnoho dalších.

Galerie Dolní brána je také vyhledávána hudebníky  a divadelníky pro svou nezaměnitelnou akustiku a atmosféru. Pořádají se zde komorní koncerty a večery poezie.

Přístupnost

celoročně

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Víte, že...

…v létě 2023 zde bude vystavovat JAROMÍR 99 - Český výtvarník, hudební skladatel, zpěvák, kytarista?