Váš program se nepodařilo aktualizovat.
Přidat do programu

Klášter Božího milosrdenství

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech je duchovním a kulturním centrem novohradského regionu. Byl vybudován v sousedství kostela sv. Petra a Pavla, s nímž byl spojen, a iniciátory této stavby byla místní šlechtická rodiny Buquoy.

Podnět k založení kláštera dal hrabě Ferdinand Buquoy, který r. 1677 přivedl do Nových Hradů řeholníky servitského řádu. O rok později už byla zahájena stavba kláštera při farním kostelu sv. Petra a Pavla. Stavba byla kompletně dokončena v r. 1685. Klášter sloužil svému účelu až do konce 2. světové války, kdy byli řeholníci odsunuti a v klášteře se usídlila pohraniční stráž. Od té doby až do r. 1991 objekt chátral. V r. 1991 byl klášter navrácen řádu servitů a po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.

Klášter je přístupný pro své návštěvníky celoročně. Přístupná je bohatě zdobená křížová chodba, jež slouží rovněž jako galerie, a rajská zahrada. Možné jsou také samostatné i komentované prohlídky s průvodcem.

Zpět