Přidat do programu

Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor

Název hlavního táborského kostela odkazuje na biblickou symboliku, tolik důležitou pro zakladatele města. Na vrchu Tábor nedaleko Genezaretského jezera v Palestině byla podle evangelia před zraky jeho učedníků proměněna Ježíšova podoba na znamení, že je Synem božím. Zakladatelé Tábora věřili, že již brzy nastane období tisícileté říše, kdy Kristus znovu vstoupí do fyzické podoby a bude zde vládnout společně se spravedlivými.

Při návštěvě kostela v letní sezoně se určitě nezapomeňte podívat do kostelní věže. Čeká Vás sice 200 schodů (možná proto bydlel zvoník přímo ve věži), ale budete odměněni krásným výhledem na město i okolí a navíc si cestou budete moci prohlédnout kostelní zvony – Václava a Michala.

Současný kostel z 15. století nahradil kdysi dřevěnou stavbu. Podle Ing. Kozáka je vystavěn na místě dávného božiště a jeho silový bod se nachází na rozhraní střední lodě a presbytáře. Pravděpodobně pamatuje o mnoho starší zjevení než klokotská kaplička. Děkanský kostel je spojen s klokotským přímkou přesně ve směru západ – východ, která je ovšem i jejich podélnou osou. Tato základní táborská linie je zároveň stranou rovnostranného trojúhelníku, jehož třetím vrcholem směřujícím k jihu je pramen sv. Eleonory.

Silový bod kostela není veřejnosti běžně přístupný, do kostela se ale vejít dá a jeho energii alespoň částečně zachytit. Je velmi příjemná a povznášející.

Zpět