Přidat do programu

Museum fotoatelier Seidel

Navštivte místo, které vám poví příběh o počátcích fotografie, pohnutých osudech průkopníků tohoto řemesla a jenž vám nabídne i fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a první pol. 20. století. Význam této památky tkví v tom, že na jednom místě se tu dochovala budova s ateliérem, část původní techniky (fotokomora, stojany, fotografické přístroje apod.) a i jedinečný soubor dobových snímků. Tvoří jej cca 140 000 skleněných desek i celuloidové pásky s negativy a dále fotografie a pohlednice, které dokumentují dílo Josefa a Františka Seidlových. Ti se zabývali především krajinářskou tvorbou (tzv. mapy). Dochovaná je rovněž bohatá ateliérová tvorba. Tento "archiv" doplňuje podrobná dokumentace např. s údaji o portrétovaných osobách. Muzeum se snaží svým návštěvníkům představit dílo v kontextu doby a vysvětlit a poukázat na význam tohoto rozsáhlého díla. 

Zpět