Přidat do programu

Rozhledna Babina u Tábora

Prvotní záměry postavit na Babí hoře cca 2km od Tábora turistickou rozhlednu spadají do roku 2011, kdy Správa lesů města Tábora s.r.o

(zakladatelem společnosti a jejím jediným společníkem je město Tábor) podala za tímto účelem žádost o společné územní a stavební řízení. Plánem bylo vystavět cca 9m vysokou rozhlednu – dřevostavbu na betonové základové desce s rozšířeným nižším vyhlídkovým ochozem ve výšce 3m. Projekt turistického lákadla připravil Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D. z Ateliéru M.A.A.T. s.r.o. z Tábora.

                Rozhledna na Babí hoře (nazývaná též „rozhledna Babina“) představuje dřevěnou konstrukci o dvanácti svislých tlakově naimpregnovaných smrkových sloupech s vodorovnými dubovými rošty (podlahy, střecha). Stavbu rozhledny včetně úpravy přístupové komunikace provedla pražská firma LEKON TSK s.r.o. v březnu a dubnu 2015 za cca 1,1 mil. Kč (z toho 600 tis. Kč pokryla dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova).

Zpět