Rožmberský hrad Soběslav

Rožmberský hrad Soběslav

V prostorách zbytků hradu sídlí dnes po oceňované rekonstrukci knihovna.

Středověký hrad neproslavili ani udatní rytíři ani mocní páni, ale knihovna. Tu Soběslavané umístili na hradě v roce 2010 a získala řadu architektonických cen včetně Grand Prix 2011 za nejlepší rekonstrukci. Skleněný skelet knihovny prosvícený jasným světlem navozuje atmosféru přímo mystickou. Samotný hrad je ze 14. století. Do dějin svtoupil tím, že zde byl vězněn král Václav IV. a v hustiských válkách byla dvakrát dobyt. Také to nebyla žádná monumentální pevnost na skále, ale jen městský hrad purkrabský. Později byl přestavěn na pivovar. S hradním palácem je spojena okrouhlá věž Hláska. Stojí zde jako poslední památka slávy střeověkého rožmberského města, trochu skromně a nenápadně, ale vyzařuje z ní moc a síla dávných časů. Soběslavané jsou na ni pyšní, jmenují se po ní i místní noviny.

Rožmberský hrad se prvně připomíná r. 1385. Byl založen zřejmě Jindřichem z Rožmberka. Hrad se lišil podstatně od obranných hradů, byl sídlem purkrabího, který spravoval rozlehlou rožmberskou državu. V letech 1421 a 1435 byl za husitských válek dvakrát vypálen. Hrad byl původně obehnán hradbami. Okrouhlá věž Hláska byla v prvním patře spojena s palácem padacím mostem. Později zde byla místnost pro hlásného. Podle závěti Petra Voka z Rožmberka nechal jeho dědic, Jan Jiří ze Švamberka přestavět jižní část hradu na českou školu pro mládež podobojí. Smrt stavebníka r. 1617 a stavovské povstání v l. 1618 - 1620 zabránily dokončení díla. Školní budova byla králem Ferdinandem II. které ji využilo jako sýpku a později (r. 1628) jako pivovar, který byl činný do r. 1951. V l. 1807 a 1881 provedeny znehodnocující přestavby hradního komplexu.
Po rekonstrukci, provedené v l. 2001 - 2010 (projekt Ing. arch. Jaromír Kročák) sídlí v severním křídle od r. 2010 hradu Městská knihovna, jsou zde prostory pro pořádání kulturních akcí (koncerty, výstavy). V jižní části hradní budovy, kde byla Rožmberská škola, je dnes kulturní dům.