Přidat do programu

Věž kostela sv. Petra a Pavla Soběslav

Podle pověstí původní svatyně na vrchu Svákov zanikla společně s ostatními obydlími při ničivém požáru v 10. století. Tehdy se obyvatelé natrvalo přestěhovali z kopce dolů k soutoku Lužnice a Černovického potoka, kde založili novou osadu. Jako jednu z prvních postavili kostel s jednoduchou dřevěnou konstrukcí. Časem byl vystaven kostel kamenný.

Na počátku 14. století vyrostla stavba, jejíž původní a dochované části lze spatřit u východní stěny kostelní věže. Dnes tvoří zákristii kostela. Dodnes se dochovala zakládací listina, podle které lze přesně určit vznik kostela a kaplanství. Rožmberkové spolu se soběslavskými měšťany založili v roce 1367 nadaci pro stavbu nového kostela a založení kaplanství. Z vybraných peněz nechali vystavět k původnímu staršímu kostelu a kostelní věži kostel na novém, větším půdorysu.

Kostel byl nově vystavěn v 60. až 80. letech 14. století. Obvodové zdivo presbytáře se dochovalo až dodnes. Kostel s typickými gotickými prvky byl definitivně potvrzen v roce 1371 pražským arcibiskupem. Byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Jejich jména provázejí soběslavské dějiny. Za husitských válek se Soběslavští a Táborští stali úhlavními nepřáteli. Nejtragičtější byl rok 1421, kdy se Žižkovo vojsko probilo až do centra soběslavského náměstí. Po útočnících zůstal vyrabovaný a vypálený kostel se zbořenou věží. Údajně husité na náměstí shromáždili katolické kněze a tam je upálili.

Nová věž s kaplí sv. Jana Křtitele (nyní Panny Marie) byla v letech 1485 až 1487 postavena Benešem z Trhových Svin a Burianem z Tábora. Ve druhé polovině 15. století započala postupná obnova zničeného kostela. Starou poškozenou klenbu v presbyteriu v roce 1491 strhli a pod vedením vrchního stavitele mistra Jakuba postavili novou, kterou dokončili v roce 1493. V letech 1499 až 1501 vystavili nové překlenutí dvoulodní kostela mistrem činným pravděpodobně v Bechyni. Pozdně gotický nádech získal kostel v roce 1516 po přestavbě kruchty Wendelem Roskopfem. Současnou vnější podobu kostela kostel definitivně získal v roce 1727 přistavěním kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple je vystavena v barokním stylu. Od 18. století do současnosti se podoba kostela již neměnila. Naposledy byl kostel restaurován v letech 1931–1932.

Dnes můžete vyšplhat na věž a rozhlédnout se po okolí.

 

Zpět