Přidat do programu

Palackého sady

V konečné podobě měřily hradby zhruba 1400 m. V počátcích byly vysoké cca 6 m, v průběhu let se po etapách zvyšovaly až k téměř 10 m. Zachovalé části opevnění jsou k vidění v Palackého sadech.Městský park vznikl na místě zrušeného příkopu a valu před městskými hradbami ve čtyřicátých letech 19. století. Na památku jeho zakladatele, krajského hejtmana Schrenka, zde byl v roce 1841 postaven empírový pavilon, skrývající v nápisu uvnitř stavby kryptogram se Schrenkovým jménem. Vedle se nachází pomník historika a politika Františka Palackého (1886), dále pomník básníka Adolfa Heyduka (1935) a kopie barokní sochy Neptuna (1771), která původně zdobila již neexistující kašnu na Velkém náměstí. Ta byla zrušena při zavedení vodovodu v roce 1901. V sadech je možno navštívit proslulý hostinec „U Reinerů“, kde se čepuje pivo od roku 1844. V domě bydlel více než 20 let básník Adolf Heyduk, který si vzal za manželku dceru majitele restaurace. Naproti zmíněnému hostinci je budova Divadla Fráni Šrámka. Korzo parkem, při němž se nachází hudební pavilon „mušle“, obnovený v roce 2006, uzavírá budova pošty.

Palackého sady jsou volně přístupné v kteroukoliv denní i noční dobu.

Zpět