Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře

Kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře

V letech 1501-1507 zde byl zbudován klášter paulánů, kteří sem přišli již v r. 1491.

V malé vesničce Klášter na cestě z Nové Bystřice do Slavonic byl v letech 1501-1507 zbudovaný klášter paulánů, kteří sem přišli již v r. 1491. Pauláni měli za úkol najít místo od Alp na východ, kde se sbíhají tři léčivé prameny a toto místo našli právě zde.

Dne 22. července 1533 byl klášter vypálen novokřtěnci, ale po r. 1626 postaven znovu. Roku 1785 byl Josefem II. klášter zrušen. Kompletně zbourán byl r. 1959. Na místě zůstal jen kostel Nejsvětější Trojice postavený v letech 1668-1682 na místě starého, dle projektu Domenica Orsiho. Tato ojedinělá stavba v kraji byla v letech 1674-1675 uvnitř vyzdobena raně barokními štukaturami, jejichž autorem je G. B. Cometa. Unikátní památkou v kostele byl ještě donedávna Strom života (dřevořezba vyrobená z jednoho kusu dřeva, vytvořený neznámým autorem a dokončený v r. 1720), nyní se však nachází v Praze, ve Šternberském paláci. Hlavní oltář kostela, se sochami českých patronů v nadživotních velikostech a centrálním obrazem Rodiny Kristovy s Nejsvětější trojicí, je celodřevěný a druhý nejvyšší ve střední Evropě. Pod ním se nacházejí údajně léčivé prameny stékající se v potůček, který vyvěrá na povrch v blízkosti kostela jako studánka. V legendách se hovoří o moci pramenu, který má léčit oční neduhy. Kostel je jedinečný také svou prostorovou koncepcí (kněžiště je otočeno k západu - kvůli třem pramenům stékajícím se pod oltářem a vytékajícím ve studánce u kostela). V blízkosti je rašelinná louka.

Prohlídky zajišťuje rodina Havlíčkova – prohlídky možné rezervovat pro předchozí domluvě na tel. +420 602 703 007, www.novabystrice.cz