Přidat do programu

Stará radnice s věží

Stará radnice patří mezi nejvýznamnější objekty na třeboňském náměstí. Vznikla r. 1562 přestavbou dvou shořelých sousedních domů Vlachem Jakubem Cornbellem. S příspěním císaře Ferdinanda III. byla k radnici v r. 1638 přistavěna masivní, čtyřboká, 31 metrů vysoká čtyetážová věž s ochozem, hodinami a cibulovitou střechou s lucernou. Věž od té doby tvořila druhou dominantu města. Roku 1742 bylo průčelí budovy ozdobeno freskami s rožmberským, schwarzenberským a městským znakem. Při přestavbě roku 1819 byl radniční dům zvýšen o druhé patro. Samotná věž v minulosti sloužila k ohlašování požárů a jiných nebezpečí, v současné době však nabízí jedinečné výhledy na historické jádro města i okolní krajinu. 

Zpět