Přidat do programu

Galerie buddhistického umění ve vodárenské věži

Autorská replika vodárenské věže Jana Kotěry na praž­ské Zelené lišce byla v Třeboni postavena roku 1909. Do věže se původně voda čerpala z 10 m hluboké studny benzínovým čerpadlem. Po 2. světové válce byla věž vyřazena z provozu. V současnosti se zde nachází galerie buddhistického umění.

Objekt je přístupný pro předem objednané skupiny: + 420 739 303 404, klecka@grbox.cz

Zpět