Přidat do programu

Mezinárodní galerie umění

 

Instalace soch a kreseb v goticko-renesančních sklepech je imaginací korza městem pod městem Český Krumlov.

Architektura podává svědectví o svém vzniku a přestavbách. Původně gotické nádvoří s hláskou a padacím mostem bylo v renesanci zaklenuto klenbou a stalo se základem renesanční výstavby 4. nádvoří zámku. Gotické nádvoří se přeměnilo v hospodářský sklep.

Sochy a kresby podávají svědectví o nás, o společnosti, o našich přeměnách od ranného kapitalismu přes socialismus až ku dnešku. Sochy jsou doplněny texty s výpovědí autora o genesi vzniku díla.

Design instalovaný v renesančních prostorech černé kuchyně je svébytným uměleckým dílem zrcadlícím bujaré veselí z obžerství napříč historií.

Zpět